SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Treći projektni bilten projekta ENES - CE

Fotografije uz članak 1
18.12.2020

U projektu ENES-CE – Povećanje kapaciteta javnih institucija u planiranju i provođenju lokalnih energetskih strategija i planova u suradnji sa građanima (Collaboration between public bodies and citizen energy groups in implementing local energy strategies in Central Europe) sudjeluje Međimurska energetska agencija d.o.o. MENEA, kao jedan od 10 projektnih partnera iz 6 zemalja središnje Europe (Italija, Hrvatska, Slovenija, Mađarska, Njemačka i Poljska) dok je vodeći partner na projektu je Grad Forli iz Italije. Drugi hrvatski partner na navedenom projektu je Grad Prelog. Glavni cilj projekta je aktivno uključivanje građana u procese planiranja te izrade planskih i strateških dokumenata koji se odnose na sektor energetike.

U prilogu možete pronaći bilten ovog projekta, koji govori o izradi i objavi alata za potporu komunikaciji kod pripreme i provedbe građanskih energetskih projekata. Kroz projekt ENES-CE izrađuju se različiti alati koje može koristiti stručna, ali i šira javnost. Ovdje su predstavljena dva alata kojima je fokus stavljen na komunikaciju kao i ekonomsku učinkovitost dok je sveukupno razvijeno 3 alata.

Projektni bilten ENES-CE

Newsletter ENES-CE

Datoteke uz članak
Newsletter ENES - CE.pdf    Newsletter ENES - CE 388.66 kB
Projektni bilten ENES - CE.pdf    Projektni bilten ENES - CE 390.84 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr