SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Upitnik o volontiranju Volonterskog centra „Za zajednicu“

Fotografije uz članak 2
10.04.2020

Lokalni Volonterski centar „Za zajednicu“ sa sjedištem u Prelogu osnovan je 26. rujna 2017. godine u okviru projekta „Mijenjam svijet, volontiram“. Osnivanjem Volonterskog centra "Za zajednicu" mladim je građanima s područja donjeg dijela Međimurja osigurana dostupnost i mogućnost da se uključe u razne volonterske aktivnosti u njihovoj lokalnoj zajednici, sukladno njihovim mogućnostima i željama. U okviru Volonterskog centra održavaju se edukativne radionice usmjerene organizatorima volontiranja, građanima, organizacijama civilnog društva, javnim ustanovama, školama i jedinicama lokalne samouprave. Volonterski centar „Za zajednicu“ započeo je s provedbom projekta „Mijenjam svijet, volontiram III“. U suradnji s partnerskim organizacijama, provodit će ciklusi radionica, edukacije za volontere, organizatore volontiranja, aktivnosti druženja sa starijim osobama, druženje sa osobama s invaliditetom, radne akcije čišćenja, promocija društvenog poduzeća „Naš izvor“ i druge zanimljive aktivnosti.

S obzirom na COVID-19 i naputke Stožera civilne zaštite, i oni prilagođavaju projektne aktivnosti novonastaloj situaciji. Ovim putem, pozivaju za suradnju i pomoć oko provedbe anketnog upitnika o volontiranju koji se provodi u sklopu projekta Mijenjam svijet, volontiram III, na području donjeg dijela Međimurske županije koje obuhvaća područje Grada Preloga i općina Donji Kraljevec, Goričan, Donja Dubrava, Sveta Marija, Donji Vidovec, Domašinec Podturen, Dekanovec i Orehovica. S obzirom na upute o socijalnoj distanci, prilagodili su način provođenja anketnih upitnika, na način da se isti mogu popuniti putem online obrasca na našim web stranicama i putem poveznice na Facebook stranici Volonterskog centra.

Upitnik možete popuniti na poveznici: https://forms.gle/QGgaRv9a8coYNA88A

Izdvojite 5 minuta i ispunite upitnik i sami te na taj način doprinesite kvalitetnijem prikazu informiranosti i uključenosti građana u volonterske aktivnosti u našem kraju. Anketni upitnik o volontiranju je anoniman, a konačni, zajednički rezultati provedene ankete će se koristiti za potrebe dokazivanja provođenja projektnih aktivnosti te će isti biti predstavljeni nadležnom tijelu i objavljeni na stranicama Volonterskog centra „Za zajednicu“.

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr