SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Završni poziv za sklapanje ugovora o priključenju na sustav javne odvodnje i sustav javne vodoopskrbe

Fotografije uz članak 1
10.03.2020

S obzirom na početak izgradnje sustava javne odvodnje u Cirkovljanu, a u skladu sa zaključkom sa Zbora građana održanog 28.02.2020. u Cirkovljanu,  Međimurske vode d.o.o. Čakovec i Grad Prelog obavještavaju da će za one koji to još nisu učinili omogućiti

u UTORAK 10.03.2020. i ČETVRTAK, 12.03.2020. godine,

u Domu kulture u Cirkovljanu, u razdoblju od 08,00-13,00 sati

sklapanje ugovora o besplatnom priključenju na sustav javne odvodnje i korištenje usluga javne odvodnje i pročišćavanja, a ujedno će se vršiti izlazak na teren na vašu parcelu radi izrade ponude/troškovnika za sklapanje ugovora o priključenju na sustav javne vodoopskrbe i korištenje usluga javne vodoopskrbe. Za sklapanje ugovora potrebna je osobna iskaznica i OIB vlasnika nekretnine odnosno budućeg korisnika javne vodoopskrbe i odvodnje. Pozivaju se svi građani koji još nisu sklopili ugovor o priključenju na sustav javne odvodnje odnosno nemaju priključak na vodoopskrbni sustav, da se obavezno odazovu.

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr