SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Važni dokumenti

  1. Ugovor o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Preloga
    Sklopljen između Republika Hrvatska, Međimurska županija, Grad Prelog, zastupan po gradonačelniku Dragutinu Glavina i dimnjačara Drk Augusta dana 01. kolovoza 2005. godine.
    Vrijeme trajanja koncesije 10 godina.
    Iznos naknade za koncesiju 1.200,00 kuna.

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr