SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Završna konferencija projekta „Muraside Bridge Fair“

Fotografije uz članak 9
28.02.2012
28. veljače

Završna konferencija projekta „Muraside Bridge Fair" održana je 28. veljače u Gradskoj kavani Lovac.


Završna konferencija započela je uvodnim govorom gradonačelnika Grada Preloga, Dragutina Glavine. Nakon što je pozdravio sve prisutne, govorio je o zajedničkoj suradnji između Preloga i Letenya, te o nastavku suradnje na budućim projektima. Nekoliko uvodnih riječi uputio je i gradonačelnik grada Letenya Bela Halmi. Nakon uvoda, projekt je predstavio voditelj projekta s hrvatske strane Martin Novak.

Najprije je bilo riječi o ciljevima i općenitim informacijama projekta, a nakon toga prikazani su rezultati projekta, odnosno, detaljno su prezentirane sve aktivnosti projekta. Nakon prezentacije projekta, nekoliko završnih riječi održao je projekt menadžer vodećeg partnera dr. Kovacs Lajos. On je ukratko opisao aktivnost prikupljanja podataka za izradu kataloga lokalnih proizvođača i lokalnih proizvoda s obje strane granice, te su pri tome podijeljene i brošure s katalogom proizvoda i proizvođača. Nakon službenog dijela programa slijedio je ručak koji je pripremila Gradska kavana Lovac, u međimurskom stilu (prezentirana su stara tradicionalna međimurska jela).

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr