SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Zelena čistka u Prelogu

Fotografije uz članak 11
22.04.2017
I ove je godine u okviru kampanje „Zelena čistka“ provedena eko akcija čišćenja okoliša područja Grada Preloga u kojoj je ukupno sudjelovalo oko 200 učesnika. Eko akcija se kao i svake godine provodila tokom mjeseca travnja, pa sve do početka svibnja, ovisno o mogućnostima pojedinih udruga, škola i Mjesnih odbora. Eko akcijom obuhvaćena su područja svih naselja, javne površine, šumarci te prostori uz javne prometnice na kojima je locirano onečišćenje. Eko akcija je započela 22.04.2016.g. čišćenjem područja Preloga, Otoka, Čukovca i Oporovca. OŠ Draškovec akciju je provodila 24.04.2017. te su u okviru iste organizirali prikupljanje stare odjeće, a akciju završili eko kvizom koji je vodila Natalija Benko. OŠ Prelog, OŠ Cirkovljan i MO Cirkovljan te BK Prelog akciju čišćenja proveli su 26.04.2017. U Zelenoj čistki 2017.g. su sudjelovali: MO Prelog, MO Oporovec, MO Čukovec i Udruga Žireki, OŠ Draškovec, OŠ Prelog, OŠ Cirkovljan i MO Cirkovljan, Udruga „Laganini“ Prelog, Nautički klub „Labud“, Udruga mladih „Efekt“ Prelog, Biciklistički klub Prelog, MK Ren-Ban Prelog te Zmajarski klub Rode Prelog.
Na do sad očišćenim područjima, prikupljeno je cca. 0,5 tona korisnog otpada (plastika, staklo, metal, papir). Prilikom sakupljanja otpada vršilo se selektivno odvajanje otpada. GKP „PRE-KOM“ d.o.o. je doniralo vreće i rukavice za prikupljanje smeća, te je izvršilo skupljanje prikupljenog smeća u akciji, koje je bilo deponirano na unaprijed dogovorenim lokacijama.
Važno je napomenuti da kontrolu nelegalno deponiranog otpada na području Grada Preloga tokom cijele godine vrše i djelatnici Upravnog odjela za gospodarstvo i financije Grada Preloga, te se prilikom svakog detektiranja otpada ili dojave o pojavi odbačenog otpada, vrši uklanjanje istog putem GKP PRE-KOM d.o.o. Kao i prošle godine i tijekom 2017.g. nastavljena je suradnja sa građanima po pitanju prijave nelegalno deponiranog smeća. Pojedini savjesni i ekološki osviješteni građani vrše redovitu dojavu za nesavjesno odlaganje kućnog, građevinskog, komunalnog, glomaznog otpada te otpada životinjskog podrijetla (npr. svinjske kože i sl.) koje je i dalje najintenzivnije na području naselja Cirkovljan, Oporovec i Otok, a vrši se od strane nesavjesnih građana, privatnih poduzetnika kao i prevoznika građevinskog materijala.

 

Pročelnik Upravnog odjela: 

Željko Poredoš, mag. ing. traff., v.r.

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr


Bilten

Pretplatite se na bilten:
Prijava Odjava