SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

22. Sjednica Gradskog vijeća Grada Preloga

18.03.2021

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

GRAD PRELOG

GRADONAČELNIK

KLASA: 021-05/21-01/02

URBROJ: 2109/14-01-21-1

Prelog, 08. ožujak 2021. godine

Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Preloga (Službeni glasnik Međimurske županije br. 14/09. i 5/13.)

s a z i v a m

22. sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga, koja će se održati dana 18. ožujka 2021. godine (ČETVRTAK) u prostorima Poduzetničkog centra Prelog, Prelog, Hrupine 7B (prizemlje, velika dvorana), s početkom u 18,00 sati.

 

D N E V N I    R E D

 

1. Donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Preloga. (materijal u prilogu)

STATUT GRADA PRELOGA - PROČIŠĆENI TEKST

2. Donošenje Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Preloga. (materijal u prilogu)

Poslovnik Gradskog vijeća Grada Preloga

Izmjene i dopune Poslovnika - 2013.

Izmjene i dopune Poslovnika - 2018.

3. Izvješće o radu gradonačelnika (srpanj-prosinac 2020.). (materijal u prilogu)

4. Donošenje Odluke o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Preloga za 2020. godinu. (materijal u prilogu)

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020. GODINU

OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PRELOGA

5. Donošenje Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada Preloga za 2020. godinu. (materijal u prilogu)

6. a) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Dječjeg vrtića Fijolica Prelog za 2020. godinu. (materijal u prilogu)

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DJEČJEG VRTIĆA FIJOLICA ZA 2020. GODINU

   b) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Knjižnice i čitaonice Grada Preloga za 2020. godinu. (materijal u prilogu)

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU KNJIŽNICE I ČITAONICE GRADA PRELOGA ZA 2020. GODINU

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE KNJIŽNICE I ČITAONICE GRADA PRELOGA ZA 2020. GODINU

   c) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Doma kulture Grada Preloga za 2020. godinu. (materijal u prilogu)

IZVJEŠĆE O RADU DOMA KULTURE GRADA PRELOGA ZA 2020. GODINU

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE DOMA KULTURE GRADA PRELOGA ZA 2020. GODINU

   d) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Muzeja Croata insulanus Grada Preloga za 2020. godinu. (materijal u prilogu)

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU MUZEJA CROATA INSULANUS GRADA PRELOGA ZA 2020. GODINU

7. a) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu. (materijal u prilogu)

    b)  Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu. (materijal u prilogu)

8. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2020. godini. (materijal u prilogu)

9. a)  Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2020. godini. (materijal u prilogu)

    b) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga u 2020. godini. (materijal u prilogu) 

10. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Odluke o socijalnoj skrbi Grada Preloga u 2020. godini. (materijal u prilogu)

11. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu GKP PRE-KOM d.o.o. o gospodarenju otpadom na području Grada Preloga u 2020. godini. (materijal u prilogu)

Izvješće o radu GKP PRE-KOM d.o.o. o gospodarenju otpadom na području Grada Preloga u 2020. godini

Izvješće o radu GKP PRE-KOM d.o.o.

12. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije razvoja Grada Preloga od 2018. do 2028. godine u 2020. godini. (materijal u prilogu)

13. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području Grada Preloga za period od 2020. do 2025. godine u 2020. godini. (materijal u prilogu)

14. a) Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga. (materijal u prilogu) 

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga 

Obrazac - Gospodarski program

Obrazac 1. - Izjava

Obrazac 2. - Izjava

Obrazac 3. - Izjava

Obrazac 4. - Izjava

Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga po raspisanom javnom natječaju za zakup – ostale namjene

Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga po raspisanom javnom natječaju za zakup

Tablica - Potrebna dokumentacija

Tablica - Pripadajući iznos uvjetnih grla po pojedinoj vrsti domaće životinje

Tablica - Poljoprivredno zemljište naminjenjeno za zakup

Tablica - Poljoprivredno zemljište namijenjeno za ostale namjene

b) Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga. (materijal u prilogu) 

15. a) Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga. (materijal u prilogu) 

Javni natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga

Obrazac 1. - Izjava

Obrazac 2. - Izjava 

Obrazac 3. - Izjava

Obrazac - Zahtjev za očitovanje Općinskog državnog odvjetništva Čakovec

Ponuda za kupnju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga po raspisanom javnom natječaju za prodaju

Prilog - Gospodarski program

Tablica - Poljoprivredno zemljište namjenjeno za prodaju

     b) Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga. (materijal u prilogu) 

16. Donošenje Odluke o donošenju I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela centra u Prelogu – Istok. (materijal u prilogu)

17. Donošenje Odluke o pokretanju postupka stavljanja van snage Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja stambene zone iza groblja u Cirkovljanu. (materijal u prilogu)

18. Donošenje Odluke o naknadi troškova članovima Gradskog vijeća, radnih tijela te tijelima mjesnih odbora Grada Preloga.  (materijal u prilogu)

19. Donošenje Odluke o stavljanju van snaga Odluke o naknadi za rad zamjenika gradonačelnika Grada Preloga. (materijal u prilogu)

20. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Preloga u projekt Dječje igralište Zelenišće. (materijal u prilogu)

Opis projekta - Dječje igralište Zelenišće

21. a) Donošenje Odluke o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Čakovcu. (materijal u prilogu)

     b) Donošenje Odluke o imenovanju sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Čakovcu. (materijal u prilogu)

22. Donošenje Odluke o imenovanju ulice na području Grada Preloga. (materijal u prilogu)

Grafički prikaz parcela - JUG

23. Donošenje Programa korištenja sredstava ostvarenih raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga u 2021. godini. (materijal u prilogu)

24. Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu. (materijal u prilogu)

25. Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu. (materijal u prilogu)

 

NAPOMENA:

Prije prelaska na dnevni red:

  • prihvaćanje zapisnika.

1. Zbog trenutne epidemiološke situacije i potrebe skraćivanja vremena trajanja sjednice Gradskog vijeća neće se održati aktualnih pola sata predviđenih za pitanja vijećnika. Vijećnici mogu, najkasnije do početka održavanja sjednice postaviti pisana pitanja mailom i to na mail adresu tajnica@prelog.hr i na samoj sjednici, predajom pisanog pitanja predsjedniku Gradskog vijeća. Na sva pitanja odgovoriti će se pisanim putem.

2. Sudjelovanje na ovoj sjednici omogućava se i vijećnicima koji su zaraženi ili su u samoizolaciji i to putem emaila. Vijećnici mogu svoje prisustvovanje sjednici prijaviti na email adresu tajnica@prelog.hr i to na početku sjednice. Na taj način će se utvrditi kvorum same sjednice. Vijećnici se tom prilikom i odmah izjašnjavanju o svom načinu glasovanja po predloženim točkama dnevnog reda. Prijava počinje u 18.00 i traje do 18.10. sati.

 

S poštovanjem,

 

PREDSJEDNIK:
Đuro Ujlaki, dipl.ing.stroj.

Datoteke uz članak
Izvješće o radu gradonačelnika (srpanj-prosinac 2020.).pdf    Izvješće o radu gradonačelnika (srpanj-prosinac 2020.) 193.89 kB
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020. GODINU.pdf    GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020. GODINU 1.90 MB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Dječjeg vrtića Fijolica Prelog za 2020. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Dječjeg vrtića Fijolica Prelog za 2020. godinu 187.00 kB
Prijedlog Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada Preloga za 2020. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada Preloga za 2020. godinu 68.22 kB
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DJEČJEG VRTIĆA FIJOLICA ZA 2020. GODINU.pdf    IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DJEČJEG VRTIĆA FIJOLICA ZA 2020. GODINU 1.92 MB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Knjižnice i čitaonice Grada Preloga za 2020. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Knjižnice i čitaonice Grada Preloga za 2020. godinu 186.73 kB
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU KNJIŽNICE I ČITAONICE GRADA PRELOGA ZA 2020. GODINU.pdf    IZVJEŠĆE O POSLOVANJU KNJIŽNICE I ČITAONICE GRADA PRELOGA ZA 2020. GODINU 548.03 kB
FINANCIJSKO IZVJEŠĆE KNJIŽNICE I ČITAONICE GRADA PRELOGA ZA 2020. GODINU.xls    FINANCIJSKO IZVJEŠĆE KNJIŽNICE I ČITAONICE GRADA PRELOGA ZA 2020. GODINU 1.25 MB
Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Doma kulture Grada Preloga za 2020. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Doma kulture Grada Preloga za 2020. godinu 186.41 kB
IZVJEŠĆE O RADU DOMA KULTURE GRADA PRELOGA ZA 2020. GODINU.pdf    IZVJEŠĆE O RADU DOMA KULTURE GRADA PRELOGA ZA 2020. GODINU 68.46 kB
FINANCIJSKO IZVJEŠĆE DOMA KULTURE GRADA PRELOGA ZA 2020. GODINU.pdf    FINANCIJSKO IZVJEŠĆE DOMA KULTURE GRADA PRELOGA ZA 2020. GODINU 80.99 kB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Muzeja Croata insulanus Grada Preloga za 2020. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Muzeja Croata insulanus Grada Preloga za 2020. godinu 186.45 kB
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU MUZEJA CROATA INSULANUS GRADA PRELOGA ZA 2020. GODINU.pdf    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU MUZEJA CROATA INSULANUS GRADA PRELOGA ZA 2020. GODINU 1.28 MB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu 386.39 kB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu 122.15 kB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2020. godini.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2020. godini 565.47 kB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2020. godini.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2020. godini 565.21 kB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga u 2020. godini.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga u 2020. godini 534.18 kB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Odluke o socijalnoj skrbi  Grada Preloga u 2020. godini.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Odluke o socijalnoj skrbi Grada Preloga u 2020. godini 542.06 kB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu GKP PRE-KOM d.o.o. o gospodarenju otpadom na području Grada Preloga u 2020. godini.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu GKP PRE-KOM d.o.o. o gospodarenju otpadom na području Grada Preloga u 2020. godini 357.38 kB
Izvješće o radu GKP PRE-KOM d.o.o. o gospodarenju otpadom na području Grada Preloga u 2020. godini.pdf    Izvješće o radu GKP PRE-KOM d.o.o. o gospodarenju otpadom na području Grada Preloga u 2020. godini 178.84 kB
Izvješće o radu GKP PRE-KOM d.o.o..xls    Izvješće o radu GKP PRE-KOM d.o.o. 176.50 kB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije razvoja Grada Preloga od 2018. do 2028. godine u 2020. godini.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije razvoja Grada Preloga od 2018. do 2028. godine u 2020. godini 1,009.87 kB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području Grada Preloga za period od 2020. do 2025. godine u 2020. godini.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području Grada Preloga za period od 2020. do 2025. godine u 2020. godini 844.56 kB
Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga 684.01 kB
Obrazac - Gospodarski program.doc    Obrazac - Gospodarski program 34.50 kB
Obrazac 1. - Izjava.doc    Obrazac 1. - Izjava 28.00 kB
Obrazac 2. - Izjava.doc    Obrazac 2. - Izjava 25.00 kB
Obrazac 3. - Izjava.doc    Obrazac 3. - Izjava 23.50 kB
Obrazac 4. - Izjava.doc    Obrazac 4. - Izjava 25.00 kB
Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga po raspisanom javnom natječaju za zakup – ostale namjene.doc    Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga po raspisanom javnom natječaju za zakup – ostale namjene 61.50 kB
Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga po raspisanom javnom natječaju za zakup.doc    Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga po raspisanom javnom natječaju za zakup 80.50 kB
Tablica - Potrebna dokumentacija.pdf    Tablica - Potrebna dokumentacija 127.04 kB
Tablica - Pripadajući iznos uvjetnih grla po pojedinoj vrsti domaće životinje.pdf    Tablica - Pripadajući iznos uvjetnih grla po pojedinoj vrsti domaće životinje 185.01 kB
Tablica - Poljoprivredno zemljište naminjenjeno za zakup.xlsx    Tablica - Poljoprivredno zemljište naminjenjeno za zakup 24.41 kB
Tablica - Poljoprivredno zemljište namijenjeno za ostale namjene.xlsx    Tablica - Poljoprivredno zemljište namijenjeno za ostale namjene 16.52 kB
Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga 616.73 kB
Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga 683.82 kB
Javni natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga.pdf    Javni natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga 220.40 kB
Obrazac 1. - Izjava.doc    Obrazac 1. - Izjava 27.50 kB
Obrazac 3. - Izjava.doc    Obrazac 3. - Izjava 23.50 kB
Obrazac 2. - Izjava.doc    Obrazac 2. - Izjava 24.00 kB
Obrazac - Zahtjev za očitovanje Općinskog državnog odvjetništva Čakovec.doc    Obrazac - Zahtjev za očitovanje Općinskog državnog odvjetništva Čakovec 29.50 kB
Ponuda za kupnju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga po raspisanom javnom natječaju za prodaju.doc    Ponuda za kupnju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga po raspisanom javnom natječaju za prodaju 80.50 kB
Prilog - Gospodarski program.doc    Prilog - Gospodarski program 38.00 kB
Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga 616.58 kB
Prijedlog Odluke o donošenju I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela centra u Prelogu – Istok.pdf    Prijedlog Odluke o donošenju I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela centra u Prelogu – Istok 599.73 kB
Prijedlog Odluka o naknadi troškova članovima Gradskog vijeća, radnih tijela te tijelima mjesnih odbora Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o naknadi troškova članovima Gradskog vijeća, radnih tijela te tijelima mjesnih odbora Grada Preloga 192.66 kB
Prijedlog Odluke o stavljanju van snaga Odluke o naknadi za rad zamjenika gradonačelnika Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o stavljanju van snaga Odluke o naknadi za rad zamjenika gradonačelnika Grada Preloga 194.71 kB
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Preloga u projekt Dječje igralište Zelenišće.pdf    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Preloga u projekt Dječje igralište Zelenišće 262.18 kB
Opis projekta - Dječje igralište Zelenišće.pdf    Opis projekta - Dječje igralište Zelenišće 856.98 kB
Prijedlog Odluke o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Čakovcu.pdf    Prijedlog Odluke o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Čakovcu 186.46 kB
Prijedlog Odluke o imenovanju sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Čakovcu.pdf    Prijedlog Odluke o imenovanju sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Čakovcu 187.52 kB
Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga u 2021. godini.pdf    Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga u 2021. godini 62.65 kB
Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu.pdf    Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu 61.16 kB
Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu.pdf    Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu 60.91 kB
Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Preloga.pdf    Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Preloga 85.53 kB
STATUT GRADA PRELOGA - PROČIŠĆENI TEKST.pdf    STATUT GRADA PRELOGA - PROČIŠĆENI TEKST 141.90 kB
Poslovnik Gradskog vijeća Grada Preloga.pdf    Poslovnik Gradskog vijeća Grada Preloga 255.24 kB
Izmjene i dopune Poslovnika - 2013..pdf    Izmjene i dopune Poslovnika - 2013. 114.16 kB
Izmjene i dopune Poslovnika - 2018..pdf    Izmjene i dopune Poslovnika - 2018. 136.99 kB
Prijedlog Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika i Statuta Grada Preloga.pdf    Prijedlog Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika i Statuta Grada Preloga 164.50 kB
Prijedlog Odluke o imenovanju ulice na području Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o imenovanju ulice na području Grada Preloga 92.73 kB
Prijedlog Odluke o pokretanju postupka stavljanja van snage Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja stambene zone iza groblja u Cirkovljanu.pdf    Prijedlog Odluke o pokretanju postupka stavljanja van snage Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja stambene zone iza groblja u Cirkovljanu 172.85 kB
Grafički prikaz parcela - JUG ulica 2021.pdf    Grafički prikaz parcela - JUG ulica 2021 648.50 kB
Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga 684.01 kB
OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PRELOGA .pdf    OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PRELOGA 461.26 kB
Odgovori na vijećnička pitanja - vijećnica Silvija Crnković.pdf    Odgovori na vijećnička pitanja - vijećnica Silvija Crnković 123.89 kB
Odgovori na vijećnička pitanja - vijećnik Ivan Šimunković.pdf    Odgovori na vijećnička pitanja - vijećnik Ivan Šimunković 1.97 MB
Poziv - 22. sjednica Gradskog vijeća Grada Preloga.pdf    Poziv - 22. sjednica Gradskog vijeća Grada Preloga 153.19 kB
Tablica - Poljoprivredno zemljište namjenjeno za prodaju.xls    Tablica - Poljoprivredno zemljište namjenjeno za prodaju 82.50 kB
Zapisnik - Odbor za financije i proračun.pdf    Zapisnik - Odbor za financije i proračun 158.16 kB
Zapisnik - Povjerenstvo za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem na području Grada Preloga .pdf    Zapisnik - Povjerenstvo za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem na području Grada Preloga 130.27 kB
Zapisnik - Odbor za statut i poslovnik.pdf    Zapisnik - Odbor za statut i poslovnik 119.72 kB
Zapisnik - Odbor za prostorno uređenje.pdf    Zapisnik - Odbor za prostorno uređenje 124.58 kB
Zapisnik - Odbor za društvene djelatnosti.pdf    Zapisnik - Odbor za društvene djelatnosti 143.22 kB
Zapisnik - Odbor za izbor i imenovanje.pdf    Zapisnik - Odbor za izbor i imenovanje 137.94 kB
Zapisnik - Odbor za komunalno gospodarstvo.pdf    Zapisnik - Odbor za komunalno gospodarstvo 132.01 kB
Zapisnik - Gradsko povjerenstvo za imenovanje ulica.pdf    Zapisnik - Gradsko povjerenstvo za imenovanje ulica 123.14 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr