SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301
Tagovi: Sjednica Gradskog vijeća 

6. sjednica Gradskog vijeća

04.04.2014

POZIV

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

GRAD PRELOG
GRADSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK

KLASA: 021-05/14-01/
URBROJ: 2109/14-01-14-01
Prelog,

Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Preloga („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 14/09. i 5/13.)

sazivam

6. sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga, koja će se održati dana 27. ožujka 2014. godine (ČETVRTAK) u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Glavna 35, Prelog, s početkom u 18,00 sati.

DNEVNI RED

1. Izvješće o radu gradonačelnika (srpanj – prosinac 2013). (materijal u prilogu)

2. Donošenje Odluke o prihvaćanju obračuna Proračuna Grada Preloga za 2013. godinu. (materijal u prilogu)

3. a) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Dječjeg vrtića

„Fijolica“ Prelog za 2013. godinu. (materijal u prilogu)

b) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Knjižnice i

čitaonice Grada Preloga za 2013. godinu. (materijal u prilogu)

c) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Doma kulture

Grada Preloga za 2013. godinu. (materijal u prilogu)

4. a) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje

objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu. (materijal u

prilogu)

b) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja

komunalne infrastrukture za 2013. godinu. (materijal u prilogu)

c) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje

komunalnih vodnih građevina za 2013. godinu. (materijal u prilogu)

5. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih

potreba u kulturi Grada Preloga za 2013. godinu. (materijal u prilogu)

6. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2013. godinu. (materijal u prilogu)

7. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Socijalnog plana Grada Preloga u 2013. godini. (materijal u prilogu)

8. Donošenje Odluke o imenovanju članova Savjeta mladih Grada Preloga. (materijal u prilogu)

9. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Odbora za društvene djelatnosti. (materijal u prilogu)

10. Donošenje Zaključka o prodaji zemljišta na području Gospodarske zone u Prelogu – Sjever. (materijal u prilogu)

11. a) Prijedlog Odluke o izgradnji kompostane. (materijal u prilogu)

b) Prijedlog Odluke o sklapanju Aneksa I. Sporazumu o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom. (materijal u prilogu)

12. Donošenje Akta o izmjeni Akta o osnivanju trgovačkog društva MARINA PRELOG d.o.o. (materijal u prilogu)

13. DonošenjeOdluke o povjeravanju poslova trgovačkom društvu MARINA PRELOG d.o.o. (materijal u prilogu).

14. DonošenjeOdluke o izmjenama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Preloga. (materijal u prilogu)

15. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o tržnom redu. (materijal u prilogu)

16. Donošenje Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja stambene zone u Draškovcu.

17. a) Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića „Fijolica“ Prelog. (materijal u prilogu)

b) Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Fijolica“ Prelog. (materijal u prilogu)

18. a) Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja Knjižnice i čitaonice Grada Preloga. (materijal u prilogu)

b) Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za provođenje natječajnog postupka za imenovanje ravnatelja Knjižnice i čitaonice Grada Preloga. (materijal u prilogu)

19. Donošenje Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića FIJOLICA Prelog. (materijal u prilogu)

20. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Dodatak Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Čakovec. (materijal u prilogu)

21. a) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. – 2015. godine na području Grada Preloga u 2013. godini. (materijal u prilogu)

b) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu GKP „PRE-KOM“ d.o.o. o

gospodarenju otpadom na području Grada Preloga u 2013. godini. (materijal u prilogu)

22. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o obavljanju poslova naplate parkiranja na području Grada Preloga za 2013. godinu. (materijal u prilogu)

NAPOMENA:

Prije prelaska na dnevni red:

- prihvaćanje zapisnika;

- aktualnih 30 minuta.

Poštovanje,

PREDSJEDNIK :

Goran Gotal, dipl. iur.

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr