SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

12. sjednica Gradskog vijeća

21.05.2015
REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

GRAD PRELOG

GRADSKO VIJEĆE

P R E D S J E D N I K

KLASA: 021-05/15-01/14

URBROJ: 2109/14-01-15-01

Prelog, 15. svibanj 2015. godine

Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Preloga („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 14/09. i 5/13.)

 s a z i v a m

 12. sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga, koja će se održati dana 21. svibnja  2015. godine (ČETVRTAK) u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Glavna 35, Prelog, s početkom u 18,30 sati

 

D N E V N I  R E D 

1. Donošenje Odluke o donošenju izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja proširenja Industrijske zone u Prelogu kao III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Industrijske zone“ u Prelogu. (materijal u prilogu)

2.  Donošenje Zaključka o prodaji zemljišta na području Industrijske zone u Prelogu – Istok. (materijal u prilogu)

3.  Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti u 2015. godini. (materijal u prilogu)

NAPOMENA:

Prije prelaska na dnevni red:

-        prihvaćanje zapisnika;

-        aktualnih 30 minuta.

Poštovanje,

   


PREDSJEDNIK:

Goran Gotal, dipl. iur,  v.r.

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr