SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Stručni kolegij gradonačelnika održao četrnaestu sjednicu

Fotografije uz članak 4
23.11.2023

Četrnaesta sjednica Stručnog kolegija gradonačelnika Grada Preloga, održana je u četvrtak, 23. studenog u Gradskoj vijećnici Grada Preloga. Na dnevnom se redu našlo dvadeset i tri točke dnevnog reda. Tako su članovi Stručnog kolegija gradonačelnika raspravljali o dodjeli javnih priznanja Grada Preloga za 2023. godinu, o  prijedlogu Proračuna Grada Preloga za 2024. godinu, sa projekcijom za 2025. i  2026. godinu te s njim povezanim prijedlozima programa građenja i održavanja komunalne infrastrukture, programa javnih potreba u kulturi, sportu i tehničkoj kulturi Grada Preloga te o izvršavanju Proračuna Grada Preloga u 2024. godini. Ukupni prihodi i primici proračuna Grada Preloga za 2024. godine planirani su u iznosu od 9.700.000,00 eura, dok projekcija proračuna za 2025. godinu iznosi 11.400.000,00 eura, a za 2026. godinu 10.000.000,00 eura.

Na dnevnom su se redu našli i prijedlog Zaključka o prekoračenju po poslovnom računu, prijedlozi odluka o izmjenama i dopuni Odluke o subvencioniranju stambenih kredita mladim obiteljima s područja Grada Preloga, o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu na području Grada Preloga, o vrijednosti boda komunalne naknade, o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu te o izmjeni Odluke o porezima Grada Preloga. Raspravljalo se i o odlukama o izmjenama Odluke o dodjeli povlaštenih kredita studentima s područja Grada Preloga, zatim o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup, Povjerenstva za prodaju i Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga. Također su članovima Stručnog kolegija predstavljeni i prijedlozi zaključaka o kupnji nekretnina u k.o. Draškovec, o prodaji stanova u vlasništvu Grada Preloga u višestambenoj građevini u Prelogu izgrađenoj pod Programu POS-a, o zamjeni stanova te o prodaji zemljišta na području Industrijske zone u Prelogu – Istok, kao i prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga kandidata za imenovanje mrtvozornika na području Grada Preloga. Svi će se ovi prijedlozi uputiti na razmatranje i usvajanje Gradskom vijeću Grada Preloga, koje će svoju sljedeću sjednicu održati 30. studenog 2023. godine.

Stručni kolegij gradonačelnika Grada Preloga donio je Odluku o financiranju troškova zbrinjavanja građevnog otpada te prihvatio zaključke o planu i rasporedu rada zimske službe na području Grada Preloga za zimu 2023/2024., o prihvaćanju Izvješća o statusu studenata sa sklopljenim ugovorima o kreditiranju za akademsku godinu 2022./2023. te o osnivanju i imenovanju Komisije za popis imovine, prava i obveza (inventar, oprema) Grada Preloga za 2023. godinu.

Odlukom o financiranju troškova zbrinjavanja građevnog otpada Grad Prelog preuzima obvezu financiranja troškova zbrinjavanja građevnog otpada za građevni otpad koji je nastao aktivnostima građenja i rušenja stambenih objekata i pomoćnih objekata na stambenim česticama. Cilj ove Odluke je poticanje vlasnika stambenih napuštenih, ruševnih zgrada da iste uklone ili da se urede, odnosno privedu svrsi. Ovom Odlukom osjetno se smanjuju troškovi uređenja stambenih čestica na području Grada Preloga.

U radu Stručnog kolegija gradonačelnika Kolareka, sudjelovali su zamjenik gradonačelnika Zdravko Kvakan, predsjednik Gradskog vijeća Grada Preloga Đuro Ujlaki te njegove zamjenice Ivana Martinec Novak i Anica Antolek Hrgar, pročelnica  Upravnog odjela za upravu i društvene djelatnosti Miljenka Radović, Miroslav Hržić, pročelnik Upravnog odjela za razvoj grada i projekte, Zvonimir Grabant, voditelj Odjela za gospodarstvo Upravnog odjela za gospodarstvo i financije, Sandra Hlišć, voditeljica Odsjeka za financije i proračun te privremeni ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Prelog Mladen Križaić.

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr