SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301
Tagovi: Gradsko vijeće 

6. Sjednica Gradskog vijeća Grada Preloga

22.03.2018

REPUBLIKA HRVATSKA                                        
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD PRELOG
GRADSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK

KLASA:  022-05/18-01/07
URBROJ: 2109/14-02-18-01
Prelog, 15.03.2018.

 

Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Preloga („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 14/09. I 5/13.)

 

s a z i v a m

 

6. sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga, koja će se održati dana 22. ožujka 2018. godine (ČETVRTAK) u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Glavna 35, Prelog, s početkom u 18,00 sati.

 

D N E V N I    R E D

1. Procjena rizika od velikih nesreća Grada Preloga – prezentacija. (Franjo Logožar)

2. Izvješće o radu gradonačelnika (srpanj – prosinac 2017.). (materijal u prilogu)

3. Donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Preloga. (materijal u prilogu)

Statut Grada Preloga

Statutarna odluka o izmjeni Statuta Grada Preloga 2010.

Statutarna odluka o dopuni Statuta Grada Preloga 2011.

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Preloga 2013.

4. Donošenje Odluke o prihvaćanju obračuna Proračuna Grada Preloga za 2017. godinu. (materijal u prilogu)

IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2017. - NASLOVNA STRANA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PRELOGA ZA 2017. GODINU

OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PRELOGA ZA 2017. GODINU

5. Donošenje Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada Preloga za 2017. godinu. (materijal u prilogu)

6. a) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Dječjeg vrtića „Fijolica“ Prelog za 2017. godinu. (materijal u prilogu) 

    b) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Knjižnice i čitaonice Grada Preloga za 2017. godinu. (materijal u prilogu)

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE KNJIŽNICE I ČITAONICE GRADA PRELOGA SA 31.12.2017.

    c) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Doma kulture Grada Preloga za 2017. godinu. (materijal u prilogu)

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE DOMA KULTURE OD 1.1. DO 31.12.2017.

    d) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Muzeja Croata insulanus Grada Preloga za 2017. godinu. (materijal u prilogu)

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE MUZEJA CROATA INSULANUS GRADA PRELOGA SA 31.12.2017.

7. a) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu. (materijal u prilogu) 

    b) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu. (materijal u prilogu)

8. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2017. godini. (materijal u prilogu)

9. a) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2017. godini.  (materijal u prilogu)

   b) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2017. godini Zajednice sportskih udruga Grada Preloga. (materijal u prilogu)

10. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Socijalnog plana Grada Preloga za 2017. godinu. (materijal u prilogu) 

11. Donošenje Odluke o prodaji udjela Grada Preloga u tvrtki GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog. (materijal u prilogu)

NACRT UGOVORA O PRODAJI UDJELA GRADA PRELOGA U TVRTKI GKP PRE-KOM d.o.o. PRELOG

12. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o naknadi za razvoj. (materijal u prilogu)

ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O NAKNADI ZA RAZVOJ

ODLUKA O NAKNADI ZA RAZVOJ 23.11.2010.

13. Donošenje Odluke o pristupanju Grada Preloga Regiji Mura – Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju (MURA REGION EGTC). (materijal u prilogu)

PRIJEDLOG ZA PIRKLJUČENJE GRADA PRELOGA EUROPSKOJ GRUPACIJI ZA TERITORIJALNU SURADNJU

14. Donošenje Zaključka o prodaji građevinskog zemljišta u Prelogu, Ulica M. Gupca (kat.čest.br. 8090/345). (materijal u prilogu)

SKICA ZEMLJIŠTA, ULICA MATIJE GUPCA, PRELOG

15. a) Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za ravnatelja Knjižnice i  čitaonice Grada Preloga. (materijal u prilogu)

     b) Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za provođenje natječajnog postupka za imenovanje ravnatelja Knjižnice i čitaonice Grada Preloga. (materijal u prilogu)

16. Donošenje Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Fijolica“ Prelog. (materijal u prilogu)

17. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o razrješenju i imenovanju članova  Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Fijolica“ Prelog. (materijal u prilogu)

18. a) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine na području Grada Preloga u 2017. godini. (materijal u prilogu)

     b) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu GKP PRE-KOM d.o.o. o gospodarenju otpadom na području Grada Preloga u 2017. godini. (materijal u prilogu)

IZVJEŠĆE O RADU GKP PRE-KOM d.o.o. ZA 2017. GODINU

IZVJEŠTAJ O RADU GKP PRE-KOM d.o.o. O GOSPODARENJU OTPADOM NA PODRUČJU GRADA PRELOGA U 2017. GODINI

19. Donošenje Odluke o izradi VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Preloga. (materijal u prilogu)

 

NAPOMENA:

Prije prelaska na dnevni red:

-        prihvaćanje zapisnika,

-        aktualnih 30 minuta.

 

S poštovanjem,                                                 

   PREDSJEDNIK:

   Đuro Ujlaki, dipl.ing.stroj.

  v.r.

Datoteke uz članak
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu 324.79 kB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje   objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu 316.02 kB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu GKP PRE-KOM d.o.o. o gospodarenju otpadom na području Grada Preloga u 2017. godini.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu GKP PRE-KOM d.o.o. o gospodarenju otpadom na području Grada Preloga u 2017. godini 704.48 kB
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o razrješenju i imenovanju članova  Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Fijolica“ Prelog.pdf    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Fijolica“ Prelog 195.01 kB
Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Fijolica“ Prelog.pdf    Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Fijolica“ Prelog 189.13 kB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine na području Grada Preloga u 2017. godini.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine na području Grada Preloga u 2017. godini 303.09 kB
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o naknadi za razvoj.pdf    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o naknadi za razvoj 191.78 kB
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2017. godini.pdf    Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2017. godini 490.82 kB
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2017. godini Zajednice sportskih udruga Grada Preloga.pdf    Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2017. godini Zajednice sportskih udruga Grada Preloga 471.17 kB
Prijedlog Odluke o prodaji udjela Grada Preloga u tvrtki GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog.pdf    Prijedlog Odluke o prodaji udjela Grada Preloga u tvrtki GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog 199.51 kB
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2017. godinu.pdf    Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2017. godinu 489.55 kB
Izvješće o izvršenju Socijalnog plana Grada Preloga za 2017. godinu.pdf    Izvješće o izvršenju Socijalnog plana Grada Preloga za 2017. godinu 494.51 kB
Prijedlog Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada Preloga za 2017. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada Preloga za 2017. godinu 208.60 kB
PRIJEDLOG ZA PRIKLJUČENJE GRADA PRELOGA EUROPSKOJ GRUPACIJI ZA TERITORIJALNU SURADNJU.pdf    PRIJEDLOG ZA PRIKLJUČENJE GRADA PRELOGA EUROPSKOJ GRUPACIJI ZA TERITORIJALNU SURADNJU 335.80 kB
Prijedlog Odluke o pristupanju Grada Preloga Regiji Mura - Europska grupacija za teritorijalnu suradnju (Mura Region EGTC).pdf    Prijedlog Odluke o pristupanju Grada Preloga Regiji Mura - Europska grupacija za teritorijalnu suradnju (Mura Region EGTC) 467.75 kB
Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja Knjižnice i čitaonice Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja Knjižnice i čitaonice Grada Preloga 193.84 kB
OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PRELOGA ZA 2017. GODINU.pdf    OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PRELOGA ZA 2017. GODINU 715.09 kB
FINANCIJSKO IZVJEŠĆE DOMA KULTURE OD 1.1. DO 31.12.2017..pdf    FINANCIJSKO IZVJEŠĆE DOMA KULTURE OD 1.1. DO 31.12.2017. 532.31 kB
Izvješće o poslovanju Doma kulture Grada Preloga za 2017. godinu.pdf    Izvješće o poslovanju Doma kulture Grada Preloga za 2017. godinu 501.75 kB
Izvješće o poslovanju Knjižnice i čitaonice Grada Preloga za 2017. godinu.pdf    Izvješće o poslovanju Knjižnice i čitaonice Grada Preloga za 2017. godinu 740.50 kB
FINANCIJSKO IZVJEŠĆE KNJIŽNICE I ČITAONICE GRADA PRELOGA SA 31.12.2017..pdf    FINANCIJSKO IZVJEŠĆE KNJIŽNICE I ČITAONICE GRADA PRELOGA SA 31.12.2017. 686.83 kB
Prijedlog Zaključka o prodaji građevinskog zemljišta u Prelogu, Ulica M. Gupca (kat.čest.br. 8090-345).pdf    Prijedlog Zaključka o prodaji građevinskog zemljišta u Prelogu, Ulica M. Gupca (kat.čest.br. 8090-345) 206.40 kB
Kopija OTP_Obrazac IRDJU_Prelog.xlsx    Izvješće o radu GKP PRE-KOM d.o.o. za 2017. godinu 54.95 kB
Skica - zemljište M. Gupca.pdf    Skica zemljišta, Ulica Matije Gupca, Prelog 130.44 kB
IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2017. - NASLOVNA STRANA.pdf    IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2017. - NASLOVNA STRANA 247.71 kB
Izvještaj o gospodarenju otpadom na području Grada Preloga za 2017.pdf    Izvještaj o gospodarenju otpadom na području Grada Preloga za 2017 444.16 kB
Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića Fijolica Prelog za 2017. godinu.pdf    Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića Fijolica Prelog za 2017. godinu 406.37 kB
Odluka o naknadi za razvoj 23.11.2010..pdf    Odluka o naknadi za razvoj 23.11.2010. 94.26 kB
Odluka o dopuni Odluke o naknadi za razvoj.pdf    Odluka o dopuni Odluke o naknadi za razvoj 120.97 kB
Financijsko izvješće Muzeja Croata insulanus Grada Preloga sa 31.12.2017..pdf    Financijsko izvješće Muzeja Croata insulanus Grada Preloga sa 31.12.2017. 626.16 kB
Godišnje izvješće o radu Muzeja Croata insulanus Grada Preloga za 2017. godinu.pdf    Godišnje izvješće o radu Muzeja Croata insulanus Grada Preloga za 2017. godinu 729.56 kB
Nacrt Ugovora o prijenosu poslovnog udjela društva GKP PRE-KOM d.o.o..pdf    Nacrt Ugovora o prijenosu poslovnog udjela društva GKP PRE-KOM d.o.o. 176.11 kB
Godi%C5%A1nji+izvje%C5%A1taj+o+izvr%C5%A1enju+Prora%C4%8Duna+Grada+Preloga+za+2017.pdf    Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Preloga za 2017. godinu 683.83 kB
Izvješće o radu gradonačelnika (srpanj - prosinac 2017.).pdf    Izvješće o radu gradonačelnika (srpanj - prosinac 2017.) 462.88 kB
Statutarna Odluka o dopuni Statuta Grada Preloga 2011.pdf    Statutarna Odluka o dopuni Statuta Grada Preloga 2011. 313.89 kB
Statutarna Odluka o izmjeni Statuta Grada Preloga 2010.pdf    Statutarna Odluka o izmjeni Statuta Grada Preloga 2010. 329.27 kB
Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Preloga 2013.pdf    Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Preloga 2013. 381.62 kB
Statut Grada Preloga.pdf    Statut Grada Preloga 502.12 kB
Prijedlog statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Preloga.pdf    Prijedlog statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Preloga 499.00 kB
Prijedlog Odluke o izradi VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o izradi VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Preloga 197.21 kB
Zapisnik sa sjednice Odbora za statut i poslovnik.pdf    Zapisnik sa sjednice Odbora za statut i poslovnik 212.58 kB
Zapisnik sa sjednice Odbora za društvene djelatnosti.pdf    Zapisnik sa sjednice Odbora za društvene djelatnosti 238.00 kB
Zapisnik sa sjednice Odbora za komunalno gospodarstvo.pdf    Zapisnik sa sjednice Odbora za komunalno gospodarstvo 222.70 kB
Zapisnik sa sjednice Odbora za nekretnine.pdf    Zapisnik sa sjednice Odbora za nekretnine 217.48 kB
Zapisnik sa sjednice Odbora za financije i proračun.pdf    Zapisnik sa sjednice Odbora za financije i proračun 246.59 kB
Zapisnik sa sjednice Odbora za izbor i imenovanje.pdf    Zapisnik sa sjednice Odbora za izbor i imenovanje 221.30 kB
Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za provođenje natječajnog postupka za imenovanje ravnatelja Knjižnice i čitaonice Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za provođenje natječajnog postupka za imenovanje ravnatelja Knjižnice i čitaonice Grada Preloga 123.20 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr