SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

11. sjednica Stručnog kolegija gradonačelnika

23.03.2023

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

GRAD PRELOG

GRADONAČELNIK

KLASA: 022-05/23-01/05

URBROJ: 2109-14-02-23-1

Prelog, 20. ožujak 2023. godine

Temeljem članka 8. Pravilnika gradonačelnikovog stručnog kolegija („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 19/09.)

s a z i v a m

11. sjednicu Stručnog kolegija gradonačelnika Grada Preloga, koji će se održati dana 23. ožujka 2023. godine (ČETVRTAK) u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Glavna 35, Prelog, s početkom u 7,10 sati.

D N E V N I    R E D

1. Izvješće o radu gradonačelnika (srpanj-prosinac 2022.). (materijal u prilogu)

2. Prijedlog Odluke o prihvaćanju obračuna Proračuna Grada Preloga za 2022. godinu. (materijal u prilogu)

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Preloga za 2022. godinu

Obrazloženje uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Preloga za 2022. godinu

3. Prijedlog Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada Preloga za 2022. godinu. (materijal u prilogu).

4. a) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Dječjeg vrtića Fijolica Prelog za 2022. godinu. (materijal u prilogu)

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DJEČJEG VRTIĆA FIJOLICA ZA 2022. GODINU

    b) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Knjižnice i čitaonice Grada Preloga za 2022. godinu. (materijal u prilogu)

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU KNJIŽNICE I ČITAONICE GRADA PRELOGA ZA 2022. GODINU

    c) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Doma kulture Grada Preloga za 2022. godinu. (materijal u prilogu)

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DOMA KULTURE GRADA PRELOGA ZA 2022. GODINU

    d) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Muzeja Croata insulanus Grada Preloga za 2022. godinu. (materijal u prilogu)

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU MUZEJA CROATA INSULANUS GRADA PRELOGA ZA 2022. GODINU

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

5. a) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu. (materijal u prilogu)

   b) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu. (materijal u prilogu)

6. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2022. godini. (materijal u prilogu)

7. a) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2022. godini. (materijal u prilogu)

    b) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga u 2022. godini. (materijal u prilogu)

8. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Odluke o socijalnoj skrbi  Grada Preloga u 2022. godini. (materijal u prilogu)

9. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja područja između ulica Nikole Tesle i Konopljišće u Prelogu. (materijal u prilogu)

10. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja područja Leščača do Srednje škole Prelog. (materijal u prilogu)

11. Prijedlog Odluke o darovanju nekretnine na području k.o. Sveti Juraj u Trnju. (materijal u prilogu)

12. Prijedlog Odluke o prijedlogu imenovanja članova Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Prelog. (materijal u prilogu)

13. Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića FIJOLICA Prelog. (materijal u prilogu)

14. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o pravu na jednokratnu novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta. (materijal u prilogu)

15. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o broju sklopljenih ugovora i utrošenim sredstvima u skladu s Odlukom o subvencioniranju stambenih kredita mladim obiteljima s područja Grada Preloga za 2022. godinu. (materijal u prilogu)

16. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu GKP PRE-KOM d.o.o. o gospodarenju otpadom na području Grada Preloga u 2022. godini. (materijal u prilogu)

Izvještaj o gospodarenju otpadom na području Grada Preloga u 2022. godini

17. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije razvoja Grada Preloga od 2018. do 2028. godine u 2022. godini. (materijal u prilogu)

18. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području Grada Preloga za period od 2020. do 2025. godine u 2022. godini. (materijal u prilogu)

19. a) Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga u 2023. godini. (materijal u prilogu)

     b) Prijedlog Izvješća o ostvarivanju Programa korištenja sredstava ostvarenih raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga u 2022. godini. (materijal u prilogu)

20. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu. (materijal u prilogu)

21. Prijedlog Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Preloga – Revizija II. – 1/2023. (materijal u prilogu)

Procjena rizika od velikih nesreća za područje Grada Preloga - Revizija II/2023.

22. Donošenje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine na području Grada Preloga u 2022. godini. (materijal u prilogu)

23. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa uređenja i održavanja groblja Grada Preloga za 2022. godinu. (materijal u prilogu)

Izvještaj o izvršenju Programa uređenja i održavanja groblja Grada Preloga za 2022. godinu

24. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća Komisije za popis imovine, prava i obveza (inventar, oprema) Grada Preloga za 2022. godinu. (materijal u prilogu)

Izvješće Komisije za popis imovine, prava i obveza (inventar, oprema) Grada Preloga za 2022. godinu

 

S poštovanjem,

GRADONAČELNIK:

Ljubomir Kolarek, dr.med.vet.

Datoteke uz članak
Poziv - 11. sjednica Stručnog kolegija gradonačelnika Grada Preloga.pdf    Poziv - 11. sjednica Stručnog kolegija gradonačelnika Grada Preloga 120.10 kB
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Preloga za 2022. godinu.pdf    Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Preloga za 2022. godinu 688.50 kB
Obrazloženje uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Preloga za 2022. godinu.pdf    Obrazloženje uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Preloga za 2022. godinu 462.14 kB
Prijedlog Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada Preloga za 2022. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada Preloga za 2022. godinu 105.70 kB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Dječjeg vrtića Fijolica Prelog za 2022. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Dječjeg vrtića Fijolica Prelog za 2022. godinu 85.56 kB
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DJEČJEG VRTIĆA FIJOLICA ZA 2022. GODINU.pdf    IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DJEČJEG VRTIĆA FIJOLICA ZA 2022. GODINU 967.15 kB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Knjižnice i čitaonice Grada Preloga za 2022. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Knjižnice i čitaonice Grada Preloga za 2022. godinu 85.30 kB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Muzeja Croata insulanus Grada Preloga za 2022. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Muzeja Croata insulanus Grada Preloga za 2022. godinu 85.15 kB
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU MUZEJA CROATA INSULANUS GRADA PRELOGA ZA 2022. GODINU.pdf    IZVJEŠĆE O POSLOVANJU MUZEJA CROATA INSULANUS GRADA PRELOGA ZA 2022. GODINU 319.73 kB
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ.pdf    BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 466.87 kB
Izvješće Komisije za popis imovine, prava i obveza (inventar, oprema) Grada Preloga za 2022. godinu.pdf    Izvješće Komisije za popis imovine, prava i obveza (inventar, oprema) Grada Preloga za 2022. godinu 731.55 kB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća Komisije za popis imovine, prava i obveza (inventar, oprema) Grada Preloga za 2022. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća Komisije za popis imovine, prava i obveza (inventar, oprema) Grada Preloga za 2022. godinu 79.10 kB
Izvještaj o izvršenju Programa uređenja i održavanja groblja Grada Preloga za 2022. godinu.pdf    Izvještaj o izvršenju Programa uređenja i održavanja groblja Grada Preloga za 2022. godinu 233.42 kB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa uređenja i održavanja groblja Grada Preloga za 2022. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa uređenja i održavanja groblja Grada Preloga za 2022. godinu 89.17 kB
Prijedlog Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Preloga – Revizija II. – 1 2023..pdf    Prijedlog Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Preloga – Revizija II. – 1 2023. 249.62 kB
Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu .pdf    Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu 89.41 kB
Prijedlog Izvješća o ostvarivanju Programa korištenja sredstava ostvarenih raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske.pdf    Prijedlog Izvješća o ostvarivanju Programa korištenja sredstava ostvarenih raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske 90.07 kB
Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga u 2023. godini.pdf    Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga u 2023. godini 90.80 kB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području Grada Preloga 331.28 kB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije razvoja Grada Preloga od 2018. do 2028. godine u 2022. godini.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije razvoja Grada Preloga od 2018. do 2028. godine u 2022. godini 380.62 kB
Izvještaj o gospodarenju otpadom na području Grada Preloga u 2022. godini.pdf    Izvještaj o gospodarenju otpadom na području Grada Preloga u 2022. godini 1,003.55 kB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu GKP PRE-KOM d.o.o. o gospodarenju otpadom na području Grada Preloga u 2022. godini.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu GKP PRE-KOM d.o.o. o gospodarenju otpadom na području Grada Preloga u 2022. godini 105.28 kB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o broju sklopljenih ugovora i utrošenim sredstvima u skladu s Odlukom o subvencioniranju stambenih kredita mladim obiteljima.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o broju sklopljenih ugovora i utrošenim sredstvima u skladu s Odlukom o subvencioniranju stambenih kredita mladim obiteljima 127.65 kB
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o pravu na jednokratnu novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta.pdf    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o pravu na jednokratnu novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta 89.36 kB
Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića FIJOLICA Prelog.pdf    Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića FIJOLICA Prelog 93.68 kB
Prijedlog Odluke o darovanju nekretnine na području k.o. Sveti Juraj u Trnju.pdf    Prijedlog Odluke o darovanju nekretnine na području k.o. Sveti Juraj u Trnju 114.92 kB
Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja područja između ulica Nikole Tesle i Konopljišće u Prelogu.pdf    Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja područja između ulica Nikole Tesle i Konopljišće u Prelogu 358.84 kB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Odluke o socijalnoj skrbi  Grada Preloga u 2022. godini.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Odluke o socijalnoj skrbi Grada Preloga u 2022. godini 162.50 kB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga u 2022. godini.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga u 2022. godini 156.60 kB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2022. godini.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2022. godini 197.89 kB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu 198.51 kB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu 248.04 kB
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU KNJIŽNICE I ČITAONICE GRADA PRELOGA ZA 2022. GODINU.pdf    IZVJEŠĆE O POSLOVANJU KNJIŽNICE I ČITAONICE GRADA PRELOGA ZA 2022. GODINU 2.45 MB
Procjena rizika od velikih nesreća za područje Grada Preloga - Revizija II 2023..pdf    Procjena rizika od velikih nesreća za područje Grada Preloga - Revizija II 2023. 11.31 MB
Prijedlog Odluke o prijedlogu imenovanja članova Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Prelog.pdf    Prijedlog Odluke o prijedlogu imenovanja članova Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Prelog 92.51 kB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Doma kulture Grada Preloga za 2022. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Doma kulture Grada Preloga za 2022. godinu 85.14 kB
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DOMA KULTURE GRADA PRELOGA ZA 2022. GODINU.pdf    IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DOMA KULTURE GRADA PRELOGA ZA 2022. GODINU 13.83 MB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2022. godini.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2022. godini 174.12 kB
Izvješće o radu gradonačelnika (srpanj-prosinac 2022.).pdf    Izvješće o radu gradonačelnika (srpanj-prosinac 2022.) 415.31 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr