SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Obavijest javnosti o provedbi postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš

Fotografije uz članak 1
31.01.2019

Sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine" broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18) i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine" broj 64/08), kojima se uređuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša, obavještava se javnost da Grad Prelog pokreće postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za postupak izrade VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Preloga („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 7/03, 22/08, 5/09, 4/12, 5/13 i 18/14). Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš traje 30 dana od datuma zaprimanja upita od strane javnopravnih tijela relevantnih za postupak, odnosno od 31.01.2019. do 01.03.2019. godine.

U prilogu:

  1. Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za potrebe VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Preloga
  2. Obrazac o ocjeni o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za izradu VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Preloga
  3. Preslika Odluke o izradi VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Preloga
  4. Grafički prilog – važeći PPUO, može se preuzeti na mrežnoj stranici Grada www.prelog.hr/uprava/vazni-dokumenti/g67 ili na stranici Zavoda http://www.zavod.hr/prostorni-planovi-uredenja/ppuo
Datoteke uz članak
Obavijest javnosti o provedbi postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš.pdf    Obavijest javnosti o provedbi postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš 131.42 kB
Preslika Odluke o izradi VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Preloga.pdf    Preslika Odluke o izradi VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Preloga 541.29 kB
Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za potrebe VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Preloga.pdf    Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za potrebe VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Preloga 4.50 MB
Obrazac o ocjeni o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za izradu VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Preloga.pdf    Obrazac o ocjeni o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za izradu VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Preloga 4.41 MB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr