SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301
Tagovi: Kolegij gradonačelnika 

5. sjednica Stručnog kolegija gradonačelnika

15.03.2018

REPUBLIKA HRVATSKA                                                         
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

GRAD PRELOG
GRADONAČELNIK

 

KLASA:  022-05/18-01/07
URBROJ: 2109/14-02-18-01
Prelog, 13.03.2018.

Temeljem članka 8. Poslovnika gradonačelnikovog stručnog kolegija (Službeni glasnik Međimurske županije br. 19/09.)

s a z i v a m

05. sjednicu Stručnog kolegija gradonačelnika Grada Preloga, koja će se održati dana 15. ožujka 2018. godine (ČETVRTAK) u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Glavna 35, Prelog, s početkom u 7,00 sati.

 

D N E V N I    R E D

1. Izvješće o radu gradonačelnika (srpanj – prosinac 2017.).  (materijal u prilogu)

2. Prijedlog Statuta Grada Preloga.

3. Prijedlog Odluke o prihvaćanju obračuna Proračuna Grada Preloga za 2017. godinu. (materijal u prilogu)

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PRELOGA ZA 2017. GODINU

IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2017. - NASLOVNA STRANA

OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PRELOGA ZA 2017. GODINU

4. Prijedlog Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada Preloga za 2017. godinu. (materijal u prilogu)

5. a) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Dječjeg vrtića „Fijolica“ Prelog za 2017. godinu. (materijal u prilogu) 

    b) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Knjižnice i čitaonice Grada Preloga za 2017. godinu. (materijal u prilogu)

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE KNJIŽNICE I ČITAONICE GRADA PRELOGA SA 31.12.2017.

    c) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Doma kulture Grada Preloga za 2017. godinu. (materijal u prilogu) 

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE DOMA KULTURE OD 1.1. DO 31.12.2017.

    d) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Muzeja Croata insulanus Grada Preloga za 2017. godinu. (materijal u prilogu)

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE MUZEJA CROATA INSULANUS GRADA PRELOGA SA 31.12.2017.

6. a) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu. (materijal u prilogu)

    b) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu. (materijal u prilogu)

7. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2017. godini. (materijal u prilogu) 

8. a) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2017. godini.  (materijal u prilogu)

   b) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2017. godini Zajednice sportskih udruga Grada Preloga. (materijal u prilogu)

9. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Socijalnog plana Grada Preloga za 2017. godinu. (materijal u prilogu)

10. Prijedlog Odluke o prodaji udjela Grada Preloga u tvrtki GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog. (materijal u prilogu)

NACRT UGOVORA O PRODAJI UDJELA GRADA PRELOGA U TVRTKI GKP PRE-KOM d.o.o. PRELOG

11. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o naknadi za razvoj. (materijal u prilogu)

ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O NAKNADI ZA RAZVOJ

ODLUKA O NAKNADI ZA RAZVOJ 23.11.2010.

12. Prijedlog Odluke o pristupanju Grada Preloga Regiji Mura – Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju (MURA REGION EGTC). (materijal u prilogu)

13. Prijedlog Zaključka o prodaji građevinskog zemljišta u Prelogu, Ulica M.Gupca (kat.čest.br. 8090/345). (materijal u prilogu)

SKICA ZEMLJIŠTA, ULICA MATIJE GUPCA, PRELOG

14. a) Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za ravnatelja Knjižnice i čitaonice Grada Preloga. (materijal u prilogu)

     b) Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za provođenje natječajnog postupka za imenovanje ravnatelja Knjižnice i čitaonice Grada Preloga. (materijal u prilogu)

15. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Fijolica Prelog. (materijal u prilogu)

16. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o razrješenju i imenovanju članova  Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Fijolica Prelog. (materijal u prilogu)

17. a) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine na području Grada Preloga u 2017. godini. (materijal u prilogu)

     b) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu GKP PRE-KOM d.o.o. o gospodarenju otpadom na području Grada Preloga u 2017. godini. (materijal u prilogu)

IZVJEŠĆE O RADU GKP PRE-KOM d.o.o. ZA 2017. GODINU

IZVJEŠĆE O RADU GKP PRE-KOM d.o.o. O GOSPODARENJU OTPADOM NA PODRUČJU GRADA PRELOG U 2017. GODINI

18. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa uređenja i održavanja groblja za 2017. godinu. (materijal u prilogu)

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA UREĐENJA I ODRŽAVANJA GROBLJA ZA 2017. GODINU

19. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o obavljanju poslova naplate parkiranja na području Grada Preloga za 2017. godinu. (materijal u prilogu)

IZVJEŠĆE O OBAVLJANJU POSLOVA NAPLATE PARKIRANJA NA PODRUČJU GRADA PRELOGA ZA 2017. GODINU

20. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća Komisije za popis imovine, obveza i potraživanja Grada Preloga na dan 31.12.2017. godine. (materijal u prilogu)

IZVOD OTVORENIH STAVAKA DOBAVLJAČA NA DAN 31.12.2017.

IZVOD OTVORENIH STAVAKA KUPACA NA DAN 31.12.2017.

IZVOD OTVORENIH STAVAKA OSTALIH POTRAŽIVANJA NA DAN 31.12.2017.

PRIJEDLOG ZA RASHOD OSNOVNIH SREDSTAVA NA DAN 31.12.2017.

PRIJEDLOG ZA RASHOD SITNOG INVENTARA NA DAN 31.12.2017.

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA DAN 31.12.2017.

21. Procjena rizika od velikih nesreća Grada Preloga – prezentacija. (Franjo Logožar)

22. Informacije, pitanja, prijedlozi.

 

S poštovanjem,

 

       GRADONAČELNIK:

 

        Ljubomir Kolarek, dr.med.vet., v.r.

 

 

Datoteke uz članak
Financijsko izvješće Muzeja Croata insulanus Grada Preloga sa 31.12.2017..pdf    Financijsko izvješće Muzeja Croata insulanus Grada Preloga sa 31.12.2017. 626.16 kB
Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića Fijolica Prelog za 2017. godinu.pdf    Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića Fijolica Prelog za 2017. godinu 406.37 kB
Godišnje izvješće o radu Muzeja Croata insulanus Grada Preloga za 2017. godinu.pdf    Godišnje izvješće o radu Muzeja Croata insulanus Grada Preloga za 2017. godinu 729.56 kB
Inventurna komisija - Izvod otvorenih stavaka dobavljača na dan 31.12.2017.pdf    Inventurna komisija - Izvod otvorenih stavaka dobavljača na dan 31.12.2017 172.68 kB
Inventurna komisija - Izvod otvorenih stavaka kupaca na dan 31.12.2017.pdf    Inventurna komisija - Izvod otvorenih stavaka kupaca na dan 31.12.2017 114.29 kB
Inventurna komisija - Izvod otvorenih stavaka ostalih potraživanja na dan 31.12.2017.pdf    Inventurna komisija - Izvod otvorenih stavaka ostalih potraživanja na dan 31.12.2017 126.47 kB
Inventurna komisija - Prijedlog za rashod osnovnih sredstava na dan 31.12.2017.pdf    Inventurna komisija - Prijedlog za rashod osnovnih sredstava na dan 31.12.2017 130.08 kB
Inventurna komisija - Prijedlog za rashod sitnog inventara na dan 31.12.2017.pdf    Inventurna komisija - Prijedlog za rashod sitnog inventara na dan 31.12.2017 125.28 kB
Inventurna komisija - Stanje novčanih sredstava na dan 31.12.2017.pdf    Inventurna komisija - Stanje novčanih sredstava na dan 31.12.2017 107.74 kB
Inventurna komisija - Zapisnik o popisu imovine, potraživanja i obveza Grada Preloga na dan 31.12.2017.pdf    Inventurna komisija - Zapisnik o popisu imovine, potraživanja i obveza Grada Preloga na dan 31.12.2017 144.09 kB
Izvješće o obavljanju poslova naplate parkiranja na području Grada Preloga za 2017. godinu.pdf    Izvješće o obavljanju poslova naplate parkiranja na području Grada Preloga za 2017. godinu 163.52 kB
Izvještaj o gospodarenju otpadom na području Grada Preloga za 2017.pdf    Izvještaj o gospodarenju otpadom na području Grada Preloga za 2017 444.16 kB
Nacrt Ugovora o prijenosu poslovnog udjela društva GKP PRE-KOM d.o.o..pdf    Nacrt Ugovora o prijenosu poslovnog udjela društva GKP PRE-KOM d.o.o. 176.11 kB
Odluka o dopuni Odluke o naknadi za razvoj.pdf    Odluka o dopuni Odluke o naknadi za razvoj 120.97 kB
Odluka o naknadi za razvoj 23.11.2010..pdf    Odluka o naknadi za razvoj 23.11.2010. 94.26 kB
Prijedlog  Izvješća o izvršenju Socijalnog plana Grada Preloga za 2017. godinu.pdf    Prijedlog Izvješća o izvršenju Socijalnog plana Grada Preloga za 2017. godinu 455.80 kB
Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2017. godini.pdf    Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2017. godini 467.92 kB
Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2017. godini Zajednice sportskih udruga Grada Preloga.pdf    Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2017. godini Zajednice sportskih udruga Grada Preloga 448.79 kB
Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2017. godini.pdf    Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2017. godini 470.42 kB
Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Fijolica Prelog.pdf    Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Fijolica Prelog 120.63 kB
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o naknadi za razvoj.pdf    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o naknadi za razvoj 120.86 kB
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Dječje vrtića Fijolica Prelog.pdf    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Dječje vrtića Fijolica Prelog 128.21 kB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu 234.22 kB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu 224.97 kB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa uređenja održavanja groblja za 2017. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa uređenja održavanja groblja za 2017. godinu 115.14 kB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o obavljanju poslova naplate parkiranja na području Grada Preloga za 2017. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa uređenja održavanja groblja za 2017. godinu 114.38 kB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2017. – 2022. godine na području Grada Preloga u 2017. godini.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2017. – 2022. godine na području Grada Preloga u 2017. godini 229.75 kB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu GKP PRE-KOM d.o.o. o gospodarenju otpadom na području Grada Preloga u 2017. godini.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu GKP PRE-KOM d.o.o. o gospodarenju otpadom na području Grada Preloga u 2017. godini 481.98 kB
Prijedlog Odluke o pristupanju Grada Preloga Regiji Mura - Europska grupacija za teritorijalnu suradnju (Mura Region EGTC).pdf    Prijedlog Odluke o pristupanju Grada Preloga Regiji Mura - Europska grupacija za teritorijalnu suradnju (Mura Region EGTC) 275.15 kB
Prijedlog Odluke o prodaji udjela Grada Preloga u tvrtki GKP PRE-KOM d.o.o..pdf    Prijedlog Odluke o prodaji udjela Grada Preloga u tvrtki GKP PRE-KOM d.o.o. 126.22 kB
Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja Knjižnice i čitaonice Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja Knjižnice i čitaonice Grada Preloga 126.17 kB
Prijedlog Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada Preloga za 2017. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada Preloga za 2017. godinu 137.56 kB
Obrazloženje uz godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Preloga za 2017. godinu.pdf    Obrazloženje uz godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Preloga za 2017. godinu 715.05 kB
IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2017. - NASLOVNA STRANA.pdf    IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2017. - NASLOVNA STRANA 247.71 kB
Skica - zemljište M. Gupca.pdf    Skica - zemljište M. Gupca 130.44 kB
Izvješće o radu gradonačelnika.pdf    Izvješće o radu gradonačelnika (Srpanj-Prosinac 2017.) 665.96 kB
Prijedlog Zaključka o prodaji građevinskog zemljišta u Prelogu, ulica M. Gupca.pdf    Prijedlog Zaključka o prodaji građevinskog zemljišta u Prelogu, Ulica M. Gupca 206.37 kB
Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za provođenje natječajnog postupka za imenovanje ravnatelja Knjižnice i čitaonice Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za provođenje natječajnog postupka za imenovanje ravnatelja Knjižnice i čitaonice Grada Preloga 191.20 kB
Financijsko izvješće Doma kulture od 1.1. do 31.12.2017..pdf    Financijsko izvješće Doma kulture od 1.1. do 31.12.2017. 532.17 kB
Izvješće o radu Doma kulture Grada Preloga za 2017. godinu.pdf    Izvješće o radu Doma kulture Grada Preloga za 2017. godinu 501.75 kB
Kopija OTP_Obrazac IRDJU_Prelog.xlsx    Izvješće o radu GKP Pre-kom za 2017. godinu 54.95 kB
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Preloga za 2017.pdf    Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Preloga za 2017. godinu 683.83 kB
Izvješće o izvršenju programa uređenja i održavanja groblja za 2017. godinu.xls    Izvješće o izvršenju programa uređenja i održavanja groblja za 2017. godinu 53.00 kB
Izvješće o poslovanju Knjižnice i čitaonice Grada Preloga za 2017. godinu.pdf    Izvješće o poslovanju Knjižnice i čitaonice Grada Preloga za 2017. godinu 740.49 kB
Financijsko izvješće Knjižnice i čitaonice Grada Preloga sa 31.12.2017.pdf    Financijsko izvješće Knjižnice i čitaonice Grada Preloga sa 31.12.2017 686.82 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr