SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Dom kulture

Fotografije uz članak 4

Zgrada Doma kulture Grada Preloga na Trgu slobode u punom je sjaju zasjala u prosincu 2000. godine, kada ju je, obnovljenu, otvorio tadašnji ministar kulture Antun Vujić. Obnovljeno je krovište, pročelje te unutrašnjost. Za temeljito preuređenje bivšeg kina utrošeno je tri milijuna kuna. Od toga je 1,2 milijuna osiguralo Ministarstvo kulture, a ostatak Grad Prelog. Time su stvoreni uvjeti da Prelog postane ne samo gospodarsko i administrativno i školsko, već i kulturno središte donjeg dijela Međimurske županije. U Domu kulture odvijaju se kino predstave, kazališne predstave, koncerti i mnoge priredbe u organizaciji udruga.

Ostvarivanjem projekta digitalizacije nezavisnih kinoprikazivača i provođenja Nacionalnog programa audiovizualnog stvaralaštva 2010. -2014. Dom kulture Grada Preloga opremljen je digitalnom opremom  uz  27 gradova Republike Hrvatske. Vrijednost investicije ukupno iznosi  433.341,96 kuna. Grad Prelog izdvojio je  iznos  od 173.336,96 kuna a Ministarstvo kulture Republike Hrvatske iznos od 260.005,00 kuna. Zajedničko svečano otvaranje vrata digitalne ere   u 27 gradova Republike Hrvatske bilo je 10. listopada 2013. godine  sa  filmom  Tomislava Mršića, Kauboji.

Ravnateljica Doma kulture je Jasminka Pervan prof.

Izvještaj Proračuna za razdoblje 1.1.2023. do 31.12.2023.

Bilješke uz Financijsko izvješće 31.12.2023.

T R A N S P A R E N T N O S T

 

Datoteke uz članak
Dom kulture - Procedura zaprimanja i provjere te plaćanja računa.pdf    Dom kulture - Procedura zaprimanja i provjere te plaćanja računa 154.32 kB
Dom kulture - Procedura blagajničkog poslovanja.pdf    Dom kulture - Procedura blagajničkog poslovanja 158.30 kB
Dom kulture - Pravila o jednostavnoj nabavi.pdf    Dom kulture - Pravila o jednostavnoj nabavi 172.71 kB
Dom kulture - Procedura o izdavanju i obračunu naloga za službeno putovanje.pdf    Dom kulture - Procedura o izdavanju i obračunu naloga za službeno putovanje 227.70 kB
Dom kulture - Procedura stvaranja ugovornih obaveza.pdf    Procedura stvaranja ugovornih obaveza 407.11 kB
Izvještaj Proračuna za razdoblje 1.1.2023. do 31.12.2023..xlsx    Izvještaj Proračuna za razdoblje 1.1.2023. do 31.12.2023. 526.48 kB
Bilješke uz Financijsko izvješće 31.12.2023..pdf    Bilješke uz Financijsko izvješće 31.12.2023. 183.72 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr