SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301
Tagovi: policija  dokumenti 

Dokumenti

24.04.2010

U sklopu PP Prelog, od 10. siječnja 2000. godine, djeluju Upravni poslovi, gdje građani mogu rješavati statusna pitanja iz oblasti državljanstva i stranaca, registracije vozila, registracije oružja, te izvaditi osobne dokumente – osobne iskaznice, putne isprave i vozačke dozvole.

Građani svoje zahtjeve mogu podnositi na referadama upravnih poslova svaki dan od ponedjeljka do petka, u vremenu od 7,30 do 15.00 sati.

Izdavanje osobne iskaznice

Osobnu iskaznicu dužna je imati osoba starija od 16 godina života, a pravo na osobnu iskaznicu ima i osoba starija od 15 godina života.
Ako se zahtjev podnosi prvi put, potrebno je priložiti slijedeće:

 • Domovnica
 • Izvadak iz matice rođenih ili Rodni list
 • 2 fotografije u boji – 3,5 x 4,5 cm.
Ako je osobna iskaznica prestala važiti ili iz drugog razloga više ne služi svrsi (promjena prezimena, oštećena O.I.), potrebno je priložiti slijedeće:
 • stara osobna iskaznica
 • 2 fotografije u boji – 3,5 x 4,5 cm. Ako se zahtjev podnosi zbog promjene osobnog imena ili prezimena potrebno je priložiti i izvod iz matice rođenih, u kojem je navedena bilješka o novom osobnom imenu ili prezimenu, ili vjenčani list novijeg datuma.
Osoba se ne smije služiti osobnom iskaznicom ako:
 • su se promijenili osobni podaci osobe,
 • slika na osobnoj iskaznici više ne odgovara izgledu osobe, 
 • je osobna iskaznica oštećena ili iz bilo kojeg drugog razloga više ne služi svrsi.

Zahtjev za zamjenu osobne iskaznice, građanin je dužan podnijeti u roku od 15 dana od dana nastupanja gore navedenih okolnosti.
Policijska postaja će izdati osobnu iskaznicu najkasnije 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.
Osobna iskaznica plaća se posebnom uplatnicom koja se dobije u Policijskoj postaji, a cijena osobne iskaznice je 48,50 kuna.

Izdavanje putovnice

Zahtjev za izdavanje putovnice građanin podnosi osobno u Policijskoj postaji prema mjestu prebivališta. Za maloljetne i poslovno nesposobne osobe zahtjev podnosi roditelj, odnosno zakonski zastupnik. Za izdavanje putovnice potrebno je priložiti slijedeće:

 1. osobnu iskaznicu
 2. 2 fotografije u boji – 3,5 x 4,5 cm
 3. staru putnu ispravu
 4. za maloljetnu djecu: izvod iz matice rođenih (školska djeca moraju biti prisutna radi potpisa).

Građanin se ne smije služiti putovnicom ako:

 1. su se promijenili osobni podaci građanina,
 2. je putovnica oštećena ili dotrajala tako da više ne služi svrsi,
 3. fotografija na putovnici ne odgovara izgledu građanina,
 4. putovnica iz bilo kojeg razloga ne služi svrsi.

Policijska postaja će izdati putovnicu najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.
Putovnica se plaća posebnom uplatnicom koja se dobije u Policijskoj postaji, a cijena putovnice je 150,00 kuna. Kod podnošenja zahtjeva građanin je dužan priložiti upravnu pristojbu u državnim biljezima u iznosu od 70,00 kuna (upravna pristojba može se nabaviti u Policijskoj postaji).

Izdavanje vozačke dozvole

Kad se zahtjev podnosi prvi put, potrebno je slijedeće:

 • uvjerenje o položenom vozačkom ispitu,
 • liječničko uvjerenje – ne starije od 6 mjeseci
 • 2 fotografije u boji – 3,0 x 3,5 cm
 • osobna iskaznica.
Kod produženja valjanosti vozačke dozvole, potrebno je slijedeće:
 • liječničko uvjerenje ne starije od 6 mjeseci,
 • stara vozačka dozvola
 • osobna iskaznica

Dana 20. studenoga 2004. godine stupio je na snagu novi Pravilnik o vozačkim dozvolama, kojim je propisan i novi obrazac vozačke dozvole. Ukoliko je istekla valjanost vozačke dozvole izdane na prijašnjem obrascu, izdaje se nova vozačka dozvola, te je, uz navedeno, potrebno priložiti i 2 fotografije – 3,0 x 3,5 cm. Kod promjene vozačke dozvole (radi promjene podataka, popunjenosti, oštećenja), potrebno je slijedeće:

 • stara vozačka dozvola
 • 2 fotografije – 3,0 x 3,5 cm
 • osobna iskaznica. Zahtjevi za vozačku dozvolu rješavaju se odmah.

Vozačka dozvola plaća se posebnom uplatnicom koja se dobije u Policijskoj postaji, a cijena vozačke dozvole je 35,00 kuna. Kod podnošenja zahtjeva, građanin je dužan priložiti upravnu pristojbu u državnim biljezima u iznosu od 35,00 kuna (upravna pristojba može se nabaviti u Policijskoj postaji).

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr