SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301
Tagovi: Cirkovljan 

Obavijest o početku postupka za priključenje na javni sustav odvodnje – Cirkovljan

Fotografije uz članak 1
14.12.2018

Postupak za priključenje objekata na javni sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u naseljima Grada Preloga, u skladu s Odlukom o priključenju na komunalne vodne građevine Grada Preloga, nastavlja se i u Cirkovljanu, u organizaciji Međimurskih voda d.o.o. Čakovec, kao nositelja investicije Aglomeracija Donja Dubrava i kao isporučitelja vodnih usluga za područje Grada Preloga. Od ponedjeljka 29.10.2018. godine predstavnici Međimurskih voda d.o.o. će u Cirkovljanu, obilaskom svakog domaćinstva, prikupljati potrebne podatke i vršiti izradu skice budućeg priključka, a za potrebe sklapanja ugovora o priključenju na sustav javne odvodnje i korištenju usluga javne odvodnje i pročišćavanja. Nakon prikupljanja podataka, uslijedit će sklapanje ugovora o priključenju na javnu odvodnju. Sklapanje ugovora organizirat će se u petak, 14. prosinca, od 12 do 18 sati, u Domu kulture Cirkovljan. Grad Prelog i Međimurske vode d.o.o., pozivaju sve mještane Cirkovljana na razumijevanje i suradnju.

Datoteke uz članak
Obavijest o početku postupka za priključenje na javni sustav odvodnje – Cirkovljan.pdf    Obavijest o početku postupka za priključenje na javni sustav odvodnje – Cirkovljan 134.79 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr