SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301
Tagovi: Donjomeđimurski zbornik 

Održan 27. kolegija gradonačelnika

Fotografije uz članak 3
23.11.2012

19. studenog

Dana 19. studenog 2012. godine održana je 27. sjednica stručnog kolegija gradonačelnika Grada Preloga.

Sjednici su prisustvovali Dragutin Glavina, Terezija Božek, Ljubomir Kolarek, Nikola Oto, Glavina Dragutin, ml., Miljenka Radović, Željko Poredoš, Sandra Hlišć Sandra, Miroslav Hržić, Siniša Radiković i Ivan Gradečak. Za sjednicu je pripremljen dnevni red od 25. točaka dnevnog reda. Utvrđeni su prijedlozi odluka za iduću sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga i to njih 15. Na sjednici je donijeto 10 odluka iz nadležnosti Kolegija gradonačelnika.

Donijet je zaključak o načinu sufinanciranja Lokalne akcijske grupe MURA – DRAVA sa sjedištem u Prelogu, Glavna 35. Na sjednici Upravnog odbora LAG – a MURA – DRAVA dogovoreno je između osnivača način financiranja LAG-a za ovu godinu. Na osnovu međusobnog dogovora načelnika i gradonačelnika donijeta je odluka o financiranju poslovanja LAG-a u iznosu od jedne kune po stanovniku svake općine i Grada Preloga. Takvu odluku je sada i potvrdio Kolegij gradonačelnika.

          Donijet je Program uređenja i održavanja groblja za 2013. godinu. Program je predložen od strane GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog. Predviđeno je ukupno 277.500 kuna prihoda te 276.890 kuna rashoda. Od ukupno predviđenih prihoda najveći dio, u iznosu od 135.500 kuna je planirano za groblje u Prelogu, 85.500 za groblje u Draškovcu i 56.500 kuna za groblje u Cirkovljanu.

          Donijeta je Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Preloga. Radi se o zemljištu koje se i inače na osnovu javnog natječaja daje u zakup OPG s područja Grada Preloga a isteklo je vrijeme trajanja ugovora o zakupu. Visina zakupnine je određena na nivou prijašnjih ugovora.

Donesena je Odluka o kriterijima, uvjetima i postupku odgode plaćanja te otpisa potraživanja Grada Preloga. Navedenom odlukom se utvrđuje da se odgoda plaćanja te otpis potraživanja može odobriti pod uvjetima da se time poboljšavaju dužnikove mogućnosti otplate duga od kojega inače ne bi bilo moguće naplatiti cjelokupan dug te da naplata duga predstavlja neprimjereno opterećenje ili nanosi veću gospodarsku štetu dužniku. Odluka se primjenjuje na sve vrste poreza, komunalni doprinos, komunalnu naknadu i druga javna davanja Grada Preloga. Odlukom se usklađuje postupanje upravnih tijela Grada s odredbama Ovršnog zakona i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja Vlade RH.

          Zaključkom o dodjeli povlaštenih kredita studentima s područja Grada Preloga za akademsku godinu 2012/2013. utvrđeno je novih 12 kandidata za dodjelu povlaštenih studentskih kredita.

          Zaključkom o planu i rasporedu rada zimske službe na području Grada Preloga za zimu 2012/2013. utvrđeni su prioriteti i načini čišćenja prometnica na području Grada Preloga. Imenovan je Stožer zimske službe Grada Preloga – zima 2012./2013. u sastavu: Željko Poredoš, mag.ing.traff., pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i financije – predsjednik (tel: 040/638-688; gsm: 0993344415), Petar Šimunić, ing. građ., stručni suradnik za gospodarstvo – član (tel: 040/638-693; gsm: 0993344410) i Darko Bubanić, komunalni redar–član (tel: 040/638-693; gsm: 0993344416). Stožer zimske službe Grada Preloga dužan je izdavati naloge za intervenciju, vršiti poslove nadzora i kontrole te aktivnog i pasivnog dežurstva.

          Donijet je Zaključak o prodaji zemljišta u Oporovcu. Radi se o poljoprivrednom zemljištu, dijelovima oranica i livada koje su u vlasništvu Grada Preloga. Čestice koje su predmet prodaje su naslijeđene od pokojnog Šulj Ivana iz Oporovca.

Zaključkom o o raspisivanju oglasa za dodjelu subvencije u poljoprivredi u 2012. godini se određuje objava oglasa za dodjelu subvencije u poljoprivredi u 2012. godini. Dodjeljuju se bespovratna novčana sredstva

1. za okrupnjavanje i povećanje posjeda poljoprivrednog zemljišta poljoprivrednim gospodarstvima, za zemljište kupljeno odnosno zamijenjeno u razdoblju od 01.12. 2011. do 30.11. 2012. godine, i to u slijedećim iznosima:

- 1.200 kn/ha za zemljište kupljeno ili zamijenjeno u svrhu okrupnjavanja postojećih parcela

- 1.000 kn/ha za zemljište kupljeno ili zamijenjeno u svrhu povećanja ukupnih poljoprivrednih površina;

2. za neškodljivo uklanjanje lešina (uginulih životinja papkara) i

3. za posebne vrste poljoprivredne proizvodnje.

          Donijeta je Odluka o podržavanju projekta pokretanja znanstvenog časopisa za multidisciplinarna istraživnja pod nazivom “Donjomeđimurski zbornik”. Radi se o projektu izdavanja znanstvenog godišnjaka koji bi prvenstveno objavljivao znanstvene radove o Donjem Međimurju, koje je dosad najslabije istraženo i znanstveno prezentirano. Izdavanje takvoga godišnjaka bilo bi višestruko korisno:

-omogućilo bi se okupljanje znanstvenika iz Međimurja i poticalo njihova istraživanja, te stvaranje većeg broja znanstvenih radova.

-godišnjak bi poticao i znanstvenike izvan Međimurja da se bave ovim krajem i pridonose njegovoj znanstvenoj istraženosti.

-dobili bismo odgovore na brojna još nerazjašnjena pitanja iz povijesti, geografije, geologije, ekologije, etnologije, jezika, sociologije, povijesti književnosti, arheologije i drugih područja.

-godišnjak bi značajno pridonio afirmaciji Donjeg Međimurja u hrvatskoj kulturi, znanosti i javnosti uopće.

-rezultati znanstvenih istraživanja objavljeni u zborniku koristili bi se i za još uspješniji gospodarski, kulturni i svekoliki drugi razvoj Donjeg Međimurja.

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr