SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301
Tagovi: Dan Grada Preloga   

Otvorena pješačko-biciklistička staze Prelog-Otok

Fotografije uz članak 3
06.12.2016

Uz Dan Grada Preloga obilježen je završetak radova na rekonstrukciji županijske ceste ŽC 2033 s izgradnjom biciklističke trake na dionici Otok – Prelog. Predmetni objekt se sufinancirao iz Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske za 2016. godinu, Ministarstva unutarnjih poslova, a u sklopu sanacije opasnih mjesta na području Republike Hrvatske. Radovi su se sastojali od proširenja kolnika s postojećih 5,30 do 5,70 metara na 6,00 metara ( uz dodatna proširenja u horizontalnim krivinama ) i izgradnje biciklističke trake širine 1,80 m. Dužina predmetnog zahvata bila je približno 1725 metara. Radove vrijedne oko 900 tisuća kuna izvela je tvrtka Pavlic-asfalt-beton d.o.o. iz Goričana. Prometnicu su uz prigodne riječi u promet pustili međimurski župan Matija Posavec, ravnateljica Županijske uprave za ceste Ljerka Cividini te gradonačelnik Grada Preloga Ljubomir Kolarek.

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr