SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301
Tagovi: Dječji vrtić Fijolica Prelog 

Projektom „Za našu djecu“ Gradu Prelogu 148.685,00 kuna

Fotografije uz članak 1
09.06.2018

Iz Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku stigla je vijest o pozitvnom rezultatu za projekt Grada Preloga „Za našu djecu“. Naime, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je rezultate Poziva za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama/dječjim vrtićima u 2018. godini. U sklopu ovog projekta predviđena je nabava i postava igrala te vanjsko uređenje prostora Dječjeg vrtića Fijolica Prelog. U sklopu projekta Gradu Prelogu je odobreno 148.685,00 kuna. 

Program podrške poboljšanju materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama/dječjim vrtićima koncipiran je kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja podršku jačanju socijalne kohezije i održivog razvoja, kroz ulaganje u projektiranje, izgradnju/nastavak izgradnje ili nadogradnju objekata, sanaciju, rekonstrukciju, adaptaciju objekata ili dijela objekata, opremanje fiksnom opremom, uređenje okoliša, uređenje vanjskih terena te energetsku obnovu objekata dječjih vrtića.

Sredstvima Programa pomaže se jedinicama lokalne samouprave, osnivačima dječjih vrtića, u provedbi projekata. Ulaganje u objekte dječjih vrtića pridonijet će poboljšanju materijalnih uvjeta, kao i podizanju kvalitete pedagoških standarda te ravnomjernijoj dostupnosti programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, poručili su iz Ministarstva. Sredstva za provođenje Programa osigurana su u “Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2018. godinu i projekcijama za 2019. i 2020. godinu“, aktivnost A 788018 – “Provedba mjera demografske i migracijske politike”. Sredstva osigurana za 2018. i 2019. godinu iznose ukupno 117.500.000 kuna.

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr