SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301
Tagovi: Vatrogasna zajednica Grada Preloga 

Dopunsko zdravstveno osiguranje za vatrogasce Grada Preloga

Fotografije uz članak 4
12.10.2018

Gradonačelnik Grada Preloga Ljubomir Kolarek podijelio je vatrogasnim društvima s područja Grada Preloga police dopunskog zdravstvenog osiguranja. Riječ je o policama Croatia osiguranja, a one su podjeljene članovima vatrogasnih društava okupljenima u Vatrogasnoj zajednici Grada Preloga, DVD Prelog, DVD Čehovec, DVD Čukovec, DVD Oporovec, DVD Cirkovljan te DVD Draškovec. Na ovom vrijednom poklonu, koji će pomoći u radu vatrogasnim društvima, zahvalio je Josip Posavec, predsjednik Vatrogasne zajednice Grada Preloga.

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr