SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301
Tagovi: Kolegij gradonačelnika 

Sjednica Stručnog kolegija gradonačelnika Grada Preloga

Fotografije uz članak 4
22.11.2018

Sjednica Stručnog kolegija gradonačelnika Grada Preloga, održana u četvrtak 22. studenog, bila je uvod u 9. Sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga, koja će se održati u četvrtak, 29. studenog 2018. godine. Većina točaka se odnosila na utvrđivanje prijedloga odluka za iduću sjednicu Gradskog vijeća, a sigurno će najzanimljivija točka biti prijedlog Proračuna Grada Preloga za 2019. godinu, sa projekcijom za 2020. i  2021. godinu. Ukupni prihodi i primici proračuna Grada Preloga za 2019. godine planirani su u iznosu od 69.600.000,00  kuna što je za 37% više od razine aktualnog plana tekuće proračunske godine, dok je iznos istih u projekciji za naredne dvije godine nešto manji. Projekcije za naredne dvije godine planiraju se u iznosu od 41.650.000,00 (za 2020. godinu) i 38.800.000,00 (za 2021. godinu). Uz gradonačelnika Grada Preloga Ljubomira Kolareka, sjednici je prisustvovao zamjenik gradonačelnika Zdravko Kvakan, predsjednik Gradskog vijeća Đuro Ujlaki, njegovi zamjenici Marijan Glavina i Dražen Novak, pročelnica Upravnog odjela za upravu i društvene djelatnosti Miljenka Radović, voditeljica Odsjeka za proračun i financije Sandra Hlišć, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i financije Željko Poredoš te Siniša Radiković, direktor Gradskog komunalnog poduzeća Pre-kom d.o.o. iz Preloga.

Na dnevnom redu našli su se i prijedlozi Programa građenja i održavanja komunalne infrastrukture, Socijalnog plana Grada Preloga, Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga, Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga i Zajednice sportskih udruga Grada Preloga, prijedlozi odluka o izvršavanju Proračuna Grada Preloga za 2019. godinu, o vrijednosti boda komunalne naknade, o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti, o zajedničkom obavljanju komunalnih djelatnosti, zatim odluke o povjeravanju vršenja javnih ovlasti, o davanju suglasnosti na opće uvjete isporuke usluge parkiranja, suglasnosti na opće uvjete isporuke usluge javnih tržnica na malo, suglasnosti na opće uvjete isporuke usluge ukopa te suglasnosti na opće uvjete isporuke usluge obavljanja dimnjačarskih poslova. Na dnevnom redu bili su i prijedlozi Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju  mjerila za sufinanciranje djelatnosti ustanova predškolskog odgoja na području Grada Preloga, Zaključka o prijedlogu imenovanja sudaca porotnika Općinskog suda u Čakovcu te zaključka o prijedlogu imenovanja sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Čakovcu, kao i donošenje Zaključka o planu i rasporedu rada zimske službe na području Grada Preloga za zimu 2018/2019 te Zaključka o osnivanju i imenovanju Komisije za popis imovine, prava i obveza (inventar, oprema) Grada Preloga za 2018. godinu. Svi materijali vezani uz sve točke dnevnog reda dostupni su i na internet stranicama Grada Preloga.

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr