SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301
Tagovi: Kolegij gradonačelnika 

6. sjednica Stručnog kolegija gradonačelnika

20.06.2018

REPUBLIKA HRVATSKA                                                         
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

GRAD PRELOG
GRADONAČELNIK

 

KLASA:  022-05/18-01/17
URBROJ: 2109/14-02-18-01
Prelog, 19.06. 2018. godine

 

Temeljem članka 8. Poslovnika gradonačelnikovog stručnog kolegija (Službeni glasnik Međimurske županije br. 19/09.)

s a z i v a m

6. sjednicu Stručnog kolegija gradonačelnika Grada Preloga, koja će se održati dana 20. lipnja 2018. godine (SRIJEDA) u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Glavna 35, Prelog, s početkom u 7,00 sati.

 

D N E V N I    R E D

 

1. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Preloga za 2018. godinu. (materijal u prilogu)

   Obrazloženje uz I. izmjene i dopune Proračuna Grada Preloga za 2018. godinu

2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu. (materijal u prilogu)

3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu. (materijal u prilogu)

4. a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2018. godini. (materijal u prilogu)

   b) Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u sportu u 2018. godini Zajednice sportskih udruga Grada Preloga. (materijal u prilogu)

5. Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2018. godini. (materijal u prilogu)

6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Preloga za 2018. godinu. (materijal u prilogu)

7. Prijedlog Odluke o prodaji udjela Grada Preloga u tvrtki GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog. (materijal u prilogu)

8. Prijedlog Odluke o odabiru kandidatkinje za ravnateljicu Knjižnice i čitaonice Grada Preloga. (materijal u prilogu)

9. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom redu. (materijal u prilogu)

10. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine. (materijal u prilogu)

11. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti u 2018. godini. (materijal u prilogu)

12. Izvješće o poslovanju „GOSPODARSKE ZONE PRELOG“ d.o.o. Prelog u 2017. godini. (materijal u prilogu)

13. Izvješće o poslovanju GKP „PRE-KOM“ d.o.o. Prelog u 2017. godini. (materijal u prilogu)

14. Izvješće o poslovanju „MARINA PRELOG“ d.o.o. Prelog u 2017. godini. (materijal u prilogu)

15. Informacije, pitanja, prijedlozi.

 

Poštovanje,

 

    GRADONAČELNIK:

        Ljubomir Kolarek, dr. med. vet., v.r.

 

 

Datoteke uz članak
1. izmjene i dopune Proračuna Grada Preloga.pdf    1. izmjene i dopune Proračuna Grada Preloga 466.22 kB
Izvješće o poslovanju „GOSPODARSKE ZONE PRELOG“ d.o.o. Prelog u 2017. godini.pdf    Izvješće o poslovanju „GOSPODARSKE ZONE PRELOG“ d.o.o. Prelog u 2017. godini 1.76 MB
Izvješće o poslovanju „MARINA PRELOG“ d.o.o. Prelog u 2017. godini.pdf    Izvješće o poslovanju „MARINA PRELOG“ d.o.o. Prelog u 2017. godini 2.20 MB
Izvješće o poslovanju GKP „PRE-KOM“ d.o.o. Prelog u 2017. godini.pdf    Izvješće o poslovanju GKP „PRE-KOM“ d.o.o. Prelog u 2017. godini 2.62 MB
Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine.pdf    Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine 76.59 kB
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanu Proračuna Grada Preloga za 2018. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Preloga za 2018. godinu 89.54 kB
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2018. godini.pdf    Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2018. godini 74.32 kB
Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom redu.pdf    Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom redu 75.94 kB
Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2018. godini.pdf    Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2018. godini 77.50 kB
Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2018. godini Zajednice sportskih udruga Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2018. godini Zajednice sportskih udruga Grada Preloga 68.35 kB
Prijedlog Odluke o odabiru kandidatkinje za ravnateljicu Knjižnice i čitaonice Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o odabiru kandidatkinje za ravnateljicu Knjižnice i čitaonice Grada Preloga 59.99 kB
Prijedlog Odluke o prodaji udjela Grada Preloga u tvrtki GKP Pre-kom d.o.o. Prelog.pdf    Prijedlog Odluke o prodaji udjela Grada Preloga u tvrtki GKP Pre-kom d.o.o. Prelog 66.07 kB
Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti u 2018. godini.pdf    Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti u 2018. godini 80.53 kB
Obrazloženje uz I. izmjene i dopune Proračuna za 2018. godinu.pdf    Obrazloženje uz I. izmjene i dopune Proračuna za 2018. godinu 185.11 kB
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanu Proračuna Grada Preloga za 2018. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanu Proračuna Grada Preloga za 2018. godinu 89.54 kB
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu 151.88 kB
Prijedlog Odluke o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini na području Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini na području Grada Preloga 95.08 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr