SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301
Tagovi: Stručni kolegij gradonačelnika 

8. sjednica Stručnog kolegija gradonačelnika

21.11.2018

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

GRAD PRELOG

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 022-05/18-01/38

URBROJ: 2109/14-02-18-01

Prelog, 20. studeni 2018. godine

 

Temeljem članka 8. Pravilnika gradonačelnikovog stručnog kolegija (Službeni glasnik Međimurske županije br. 19/09.)

 

s a z i v a m

 

8. sjednicu Stručnog kolegija gradonačelnika Grada Preloga, koja će se održati dana 22. studenog 2018. godine (ČETVRTAK) u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Glavna 35, Prelog, s početkom u 7,00 sati.

 

D N E V N I    R E D

 

1. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Preloga za 2018. godinu.

2. Prijedlog Proračuna Grada Preloga za 2019. godinu, sa projekcijom za 2020. i  2021. godinu. (materijal u prilogu) 

    NASLOVNA STRANA - PRORAČUN GRADA PRELOGA ZA 2019. GODINU

    OBRAZLOŽENJE UZ PRORAČUN GRADA PRELOGA ZA 2019. GODINU

3. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu. (materijal u prilogu)

4. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu. (materijal u prilogu)

5. Prijedlog Socijalnog plana Grada Preloga za 2019. godinu. (materijal u prilogu) 

6. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2019. godinu. (materijal u prilogu)

7. a) Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2019. godinu. (materijal u prilogu) 

    b) Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga za 2019. godinu. (materijal u prilogu)

8. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Preloga za 2019. godinu. (materijal u prilogu)

9. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade. (materijal u prilogu)

10. Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti. (materijal u prilogu)

11. Prijedlog Odluke o zajedničkom obavljanju komunalnih djelatnosti. (materijal u prilogu)

12. Prijedlog Odluke o povjeravanju vršenja javnih ovlasti. (materijal u prilogu)

13. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na opće uvjete isporuke usluge parkiranja. (materijal u prilogu)

     OPĆI UVJETI ISPORUKE USLUGA PRAKIRANJA

14. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na opće uvjete isporuke usluge javnih tržnica na malo. (materijal u prilogu)

     OPĆI UVJETI ISPORUKE USLUGE JAVNIH TRŽNICA NA MALO

15. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na opće uvjete isporuke usluge ukopa. (materijal u prilogu)

      OPĆI UVJETI ISPORUKE USLUGA UKOPA

16. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na opće uvjete isporuke usluge obavljanja dimnjačarskih poslova. (materijal u prilogu)

      OPĆI UVJETI ISPORUKE USLUGE OBAVLJANJA DIMNJAČARSKIH POSLOVA

17. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju  mjerila za sufinanciranje djelatnosti ustanova predškolskog odgoja na području Grada Preloga. (materijal u prilogu)

18. a) Prijedlog Zaključka o prijedlogu imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Čakovcu. (materijal u prilogu)

     b) Prijedlog Zaključka o prijedlogu imenovanju sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Čakovcu. (materijal u prilogu)

19. Prijedlog Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz proračuna Grada Preloga članu Gradskog vijeća Grada Preloga. (materijal u prilogu)

20. Donošenje Zaključka o planu i rasporedu rada zimske službe na području Grada Preloga za zimu 2018/2019. (materijal u prilogu)

PRIJEDLOG PLANA I RASPOREDA RADA ZIMSKE SLUŽBE

21. Donošenje Zaključka o osnivanju i imenovanju Komisije za popis imovine, prava i obveza (inventar, oprema) Grada Preloga za 2018. godinu. (materijal u prilogu)

22. Zamolbe.

23. Informacije, pitanja, prijedlozi.

 

S poštovanjem,

 

                                                                                                     GRADONAČELNIK:

                                                                                             Ljubomir Kolarek, dr.med.vet.

                                                                                                               v.r.

Datoteke uz članak
Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Preloga za 2019. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Preloga za 2019. godinu 316.06 kB
Prijedlog Proračuna Grada Preloga za 2019. godinu, sa projekcijom za 2020. i  2021. godinu.pdf    Prijedlog Proračuna Grada Preloga za 2019. godinu, sa projekcijom za 2020. i 2021. godinu 657.13 kB
Proračun Grada Preloga za 2019. godinu NASLOVNA.pdf    Proračun Grada Preloga za 2019. godinu NASLOVNA 133.70 kB
Prijedlog Zaključka o planu i rasporedu rada zimske službe na području Grada Preloga za zimu 2018-2019.pdf    Prijedlog Zaključka o planu i rasporedu rada zimske službe na području Grada Preloga za zimu 2018-2019 161.90 kB
Prijedlog Zaključka o prijedlogu imenovanja sudaca porotnika Općinskog suda u Čakovcu  te Zaključka o prijedlogu imenovanja sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Čakovcu.pdf    Prijedlog Zaključka o prijedlogu imenovanja sudaca porotnika Općinskog suda u Čakovcu te Zaključka o prijedlogu imenovanja sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Čakovcu 164.85 kB
Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Komisije za popis imovine, prava i obveza (inventar, oprema) Grada Preloga za 2018. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Komisije za popis imovine, prava i obveza (inventar, oprema) Grada Preloga za 2018. godinu 121.95 kB
Prijedlog Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz proračuna Grada Preloga članu Gradskog vijeća Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz proračuna Grada Preloga članu Gradskog vijeća Grada Preloga 164.04 kB
Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju  mjerila za sufinanciranje djelatnosti ustanova predškolskog odgoja na području Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti ustanova predškolskog odgoja na području Grada Preloga 165.68 kB
Poziv 8. Sjednica stručnog kolegija gradonačelnika.pdf    Poziv 8. Sjednica stručnog kolegija gradonačelnika 204.74 kB
Prijedlog Plana i rasporeda rada zimske službe.pdf    Prijedlog Plana i rasporeda rada zimske službe 9.03 MB
Prijedlog Odluke o zajedničkom obavljanju komunalnih djelatnosti.pdf    Prijedlog Odluke o zajedničkom obavljanju komunalnih djelatnosti 165.46 kB
Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade.pdf    Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade 174.47 kB
Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga za 2019. godinu.pdf    Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga za 2019. godinu 380.56 kB
Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2019. godinu.pdf    Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2019. godinu 380.99 kB
Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2019. godinu.pdf    Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2019. godinu 378.79 kB
Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti.pdf    Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti 170.88 kB
Prijedlog Odluke o povjeravanju vršenja javnih ovlasti.pdf    Prijedlog Odluke o povjeravanju vršenja javnih ovlasti 163.88 kB
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na opće uvjete isporuke usluge ukopa.pdf    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na opće uvjete isporuke usluge ukopa 162.83 kB
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na opće uvjete isporuke usluge javnih tržnica na malo.pdf    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na opće uvjete isporuke usluge javnih tržnica na malo 163.00 kB
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na opće uvjete isporuke usluge parkiranja.pdf    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na opće uvjete isporuke usluge parkiranja 163.04 kB
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na opće uvjete isporuke usluge obavljanja dimnjačarskih poslova.pdf    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na opće uvjete isporuke usluge obavljanja dimnjačarskih poslova 163.20 kB
Prijedlog Socijalnog plana Grada Preloga za 2019. godinu.pdf    Prijedlog Socijalnog plana Grada Preloga za 2019. godinu 446.08 kB
Obrazloženje uz Proračun Grada Preloga za 2019. godinu.pdf    Obrazloženje uz Proračun Grada Preloga za 2019. godinu 523.72 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr