SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301
Tagovi: policija 

Policija u zajednici

Policija u zajednici je nova filozofija policijskog djelovanja utemeljena na ideji da policijski službenici i građani rade zajedno te da na različite kreativne načine rješavaju aktualne probleme na razini lokalne zajednice koji su vezani uz kriminal, strah od kriminala te različite oblike društvenih poremećaja. Radi se o filozofiji koja u svojoj osnovi ima vjerovanje da postizanje tih ciljeva zahtijeva od policije razvoj novih kvalitetnih odnosa s građanima koji poštuju zakone u sklopu kojih će onda ti isti građani dobiti priliku da definiraju prioritete te da se uključe u različite djelatnosti u svrhu unaprjeđenja ukupne kakvoće života na području gdje stanuju. Dakle, policija u zajednici pomiče fokus policijskog djelovanja s reagiranja na dojave građana na rješavanje problema.

Policija u zajednici ne samo da prepoznaje, nego i praktično uvažava potrebu policije za suradnjom s građanima. U sklopu tradicionalnog stila policijskog funkcioniranja komunikacija između policije i građana ograničena je na incidentne i kriminalne situacije. To znači da se građani obraćaju policiji isključivo kad trebaju pomoć, a policija kontaktira građane kad treba od njih određene obavijesti.

Policija u zajednici pruža znatno šire mogućnosti komuniciranja policijskih službenika i građana jer predviđa svakodnevne kontakte policijskih službenika i građana, njihovo međusobno upoznavanje i uspostavu povjerenja. Svrha je da građani imaju «svog» policajca putem kojeg uspostavljaju kvalitetnu relaciju prema policiji kao instituciji. Činjenica da poznaju «svog» policajca i s njim redovito komuniciraju čini ih spremnima da u slučaju potrebe daju policiji određene obavijesti.

Na prethodno opisani način ostvaruju se još dvije značajke po kojima se policija u zajednici razlikuje od tradicionalne policije, a to je učinkovitost u rješavanju tekućih problema te naglasak na prevenciji kriminaliteta.

Datoteke uz članak
Mir_dobro.pdf    Akcija "Mir i dobro" 2.25 MB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr