SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301
Tagovi: Sjednica Gradskog vijeća 

6. sjednica Gradskog vijeća

07.04.2014

POZIV 6. sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga

IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA za razdoblje od 01. srpnja 2013. godine do 31. prosinca 2013. godine


Materijali

OBRAČUN PRORAČUNA GRADA PRELOGA ZA 2013. GODINU

PRIJEDLOG ODLUKE O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O POSLOVANJU DJEČJEG VRTIĆA FIJOLICA PRELOG ZA 2013. GODINU

PRIJEDLOG ODLUKE O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O POSLOVANJU KNJIŽNICE I ČITAONICE GRADA PRELOGA ZA 2013. GODINU

PRIJEDLOG ODLUKE O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O POSLOVANJU DOMA KULTURE GRADA PRELOGA ZA 2013. GODINU

PRIJEDLOG ODLUKE O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2013. GODINU NA PODRUČJU GRADA PRELOGA

PRIJEDLOG ODLUKE O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA ZA 2013. GODINU

PRIJEDLOG IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA PRELOGA U 2013. GODINI

PRIJEDLOG IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA PRELOGA ZA 2013. GODINU

PRIJEDLOG IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU SOCIJALNOG PLANA GRADA PRELOGA U 2013. GODINI

PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVJETA MLADIH GRADA PRELOGA

PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O OSNIVANJU I IMENOVANJU ODBORA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRODAJI ZEMLJIŠTA NA PODRUČJU GOSPODARSKE ZONE U PRELOGU – SJEVER

PRIJEDLOG ODLUKE O IZGRADNJI KOMPOSTANE

PRIJEDLOG ODLUKE O SKLAPANJU ANEKSA I. SPORAZUMU O ZAJEDNIČKOJ PROVEDBI MJERA GOSPODARENJA OTPADOM

PRIJEDLOG AKTA o izmjeni Akta o osnivanju trgovačkog društva MARINA PRELOG d.o.o.

PRIJEDLOG ODLUKE o povjeravanju poslova trgovačkom društvu MARINA PRELOG d.o.o.

PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O NERAZVRSTANIM CESTAMA NA PODRUČJU GRADA PRELOGA

PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O TRŽNOM REDU

PRIJEDLOG ODLUKE O IZRADI IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA UREĐENJA STAMBENE ZONE U DRAŠKOVCU

PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI NA STATUTARNU ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA DJEČJEG VRTIĆA FIJOLICA PRELOG

PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTARNJEM USTROJSTVU I NAČINU RADA DJEČJEG VRTIĆA FIJOLICA PRELOG

PRIJEDLOG ODLUKE O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA KNJIŽNICE I ČITAONICE GRADA PRELOGA

PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA PROVOĐENJE NATJEČAJNOG POSTUPKA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA KNJIŽNICE I ČITAONICE GRADA PRELOGA

PRIJEDLOG ODLUKE o davanju suglasnosti na Dodatak Sporazumu o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Čakovec

PRIJEDLOG ODLUKE O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA RAZDOBLJE 2007. – 2015. GODINE NA PODRUČJU GRADA PRELOGA U 2013. GODINI

PRIJEDLOG ODLUKE O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O RADU GKP PRE-KOM d.o.o. O GOSPODARENJU OTPADOM NA PODRUČJU GRADA PRELOGA U 2013. GODINI

PRIJEDLOG ODLUKE O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O OBAVLJANJU POSLOVA NAPLATE PARKIRANJA NA PODRUČJU GRADA PRELOGA ZA 2013. GODINU

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr