SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

ZLATNE GODINE

Umjetnost i kultura 54+

UP.02.1.1.03.0052

 

 

Korisnik: Grad Prelog

Partneri: Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske županije i Knjižnica i čitaonica Grada Preloga

Ukupan iznos projekta: 373.218,56 HRK (85% sredstava osigurano iz Europskog socijalnog fonda, 15% osiguralo Ministarstvo kulture)

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: veća socijalna uključenost i unapređenje kvalitete života osoba starijih od 54 godine; osiguravanje većeg pristupa kulturnim i umjetničkim aktivnostima; poboljšanje socijalnih, kognitivnih, emocionalnih i kreativnih vještina osoba starijih od 54 godine; povećanje vidljivosti starijih osoba i prepoznavanje njihovih potencijala u svrhu veće socijalne uključenosti

Kratki opis projekta: Projekt Zlatne godine nudio je kulturne i umjetničke aktivnosti i sadržaje te poticao aktivno sudjelovanje osoba starijih od 54 godine i osoba s invaliditetom u navedenim aktivnostima. Omogućio je starijim osobama s manje razvijenih ruralnih područja prepoznavanje sebe kao bitnog segmenta u kreiranju kulturnih događanja te razvijanje društvenih i kulturnih veza. U većinu projektnih aktivnosti uključene su starije osobe, osobito osobe s invaliditetom, jer je osnovu projekta činila borba protiv socijalne isključenosti. Planirane aktivnosti projekta bile su različite, ovisno o iskazanim interesima. Održano je 140 radionica (69 radionica pjevačkog zbora, 52 kreativne i 19 likovnih radionica), organizirana su 4 nastupa (koncerta) pjevačkog zbora, angažirana su 2 stručna suradnika – asistenta i 2 posjeta koncertima u Lisinskom. U navedene aktivnosti uključeno je minimalno 120 osoba starijih od 55 godina, od čega 15 starijih osoba s invaliditetom. Uključivanje starijih osoba, pogotovo osoba s invaliditetom, u aktivnosti projekta predstavlja značajne pomake u naporima Grada Preloga da organizira što kvalitetnije provođenje slobodnog vremena dionika.

Razdoblje provedbe: srpanj 2018. godine – prosinac 2019. godine

                                                                                                   

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr