SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301
Tagovi: Gradsko vijeće Grada Preloga 

9. Sjednica Gradskog vijeća Grada Preloga

29.11.2018

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

GRAD PRELOG

GRADSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK

 

KLASA: 021-05/18-01/39

URBROJ: 2109/14-02-18-01

Prelog, 22.11.2018.

 

Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Preloga (Službeni glasnik Međimurske županije br. 14/09, 15/13. i  12/18.)

 

s a z i v a m

 

9. sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga, koja će se održati dana 29. studenog 2018. godine (ČETVRTAK) u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Glavna 35, Prelog, s početkom u 18,00 sati.

 

D N E V N I    R E D

 

1. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Preloga za 2018. godinu.

2. Donošenje Proračuna Grada Preloga za 2019. godinu, sa projekcijom za 2020. i  2021. godinu. (materijal u prilogu)

    NASLOVNA STRANA PRORAČUNA GRADA PRELOGA ZA 2019. GODINU, SA PROJEKCIJOM ZA 2020. I 2021. GODINU

    PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA PRELOGA ZA 2019. GODINU, SA PROJEKCIJOM ZA 2020. I 2021. GODINU

    OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA GRADA PRELOGA ZA 2019. GODINU, SA PROJEKCIJOM ZA 2020. I 2021. GODINU

3. Donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu. (materijal u prilogu)

4. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu. (materijal u prilogu)

5. Donošenje Socijalnog plana Grada Preloga za 2019. godinu. (materijal u prilogu) 

6. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2019. godinu. (materijal u prilogu)

7. a) Donošenje Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2019. godinu. (materijal u prilogu)

    b) Donošenje Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga za 2019. godinu. (materijal u prilogu)

8. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Preloga za 2019. godinu. (materijal u prilogu)

9. Donošenje Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade. (materijal u prilogu)

10. Donošenje Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti. (materijal u prilogu)

11. Donošenje Odluke o zajedničkom obavljanju komunalnih djelatnosti. (materijal u prilogu)

12. Donošenje Odluke o povjeravanju vršenja javnih ovlasti. (materijal u prilogu)

13. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na opće uvjete isporuke usluge parkiranja. (materijal u prilogu)

      OPĆI UVJETI ISPORUKE USLUGE PARKIRANJA

14. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na opće uvjete isporuke usluge javnih tržnica na malo. (materijal u prilogu)

      OPĆI UVJETI ISPORUKE USLUGE JAVNIH TRŽNICA NA MALO

15. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na opće uvjete isporuke usluge ukopa. (materijal u prilogu)

      OPĆI UVJETI ISPORUKE USLUGE UKOPA

16. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na opće uvjete isporuke usluge obavljanja dimnjačarskih poslova. (materijal u prilogu)

      OPĆI UVJETI ISPORUKE USLUGE OBAVLJANJA DIMNJAČARSKIH POSLOVA

17. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti ustanova predškolskog odgoja na području Grada Preloga. (materijal u prilogu)

18. a) Donošenje Zaključka o prijedlogu imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Čakovcu. (materijal u prilogu)

     b) Donošenje Zaključka o prijedlogu imenovanju sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Čakovcu. (materijal u prilogu)

19. Donošenje Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Grada Preloga članu Gradskog vijeća Grada Preloga. (materijal u prilogu)

 

NAPOMENA:

Prije prelaska na dnevni red:

  • prihvaćanje zapisnika,
  • aktualnih 30 minuta.

 

S poštovanjem,

                                                                                                         PREDSJEDNIK:

                                                                                                   Đuro Ujlaki, dipl.ing.stroj.

                                                                                                                 v.r.

 

 

 

Datoteke uz članak
Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.pdf    Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu 253.11 kB
Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.pdf    Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu 234.66 kB
Prijedlog Socijalnog plana Grada Preloga za 2019. godinu.pdf    Prijedlog Socijalnog plana Grada Preloga za 2019. godinu 451.24 kB
Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2019. godinu.pdf    Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2019. godinu 379.02 kB
Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2019. godinu.pdf    Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2019. godinu 380.61 kB
Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2019. godinu Zajednice Sportskih udruga Grada Preloga.pdf    Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2019. godinu Zajednice Sportskih udruga Grada Preloga 380.89 kB
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na opće uvjete isporuke usluge ukopa.pdf    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na opće uvjete isporuke usluge ukopa 162.83 kB
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na opće uvjete isporuke usluge javnih tržnica na malo.pdf    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na opće uvjete isporuke usluge javnih tržnica na malo 163.00 kB
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na opće uvjete isporuke usluge parkiranja.pdf    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na opće uvjete isporuke usluge parkiranja 163.04 kB
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na opće uvjete isporuke usluge obavljanja dimnjačarskih poslova.pdf    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na opće uvjete isporuke usluge obavljanja dimnjačarskih poslova 163.20 kB
Prijedlog Odluke o zajedničkom obavljanju komunalnih djelatnosti.pdf    Prijedlog Odluke o zajedničkom obavljanju komunalnih djelatnosti 165.46 kB
Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade.pdf    Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade 174.47 kB
Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti.pdf    Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti 170.88 kB
Prijedlog Odluke o povjeravanju vršenja javnih ovlasti.pdf    Prijedlog Odluke o povjeravanju vršenja javnih ovlasti 163.88 kB
Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Preloga za 2019. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Preloga za 2019. godinu 316.06 kB
Prijedlog Proračuna Grada Preloga za 2019. godinu, sa projekcijom za 2020. i  2021. godinu.pdf    Prijedlog Proračuna Grada Preloga za 2019. godinu, sa projekcijom za 2020. i 2021. godinu 657.13 kB
Proračun Grada Preloga za 2019. godinu NASLOVNA.pdf    Proračun Grada Preloga za 2019. godinu NASLOVNA 133.70 kB
Prijedlog Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz proračuna Grada Preloga članu Gradskog vijeća Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz proračuna Grada Preloga članu Gradskog vijeća Grada Preloga 164.04 kB
Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju  mjerila za sufinanciranje djelatnosti ustanova predškolskog odgoja na području Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti ustanova predškolskog odgoja na području Grada Preloga 165.68 kB
Prijedlog Zaključka o prijedlogu imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Čakovcu.pdf    Prijedlog Zaključka o prijedlogu imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Čakovcu 165.33 kB
Poziv 9. Sjednica Gradskog vijeća Grada Preloga.pdf    Poziv 9. Sjednica Gradskog vijeća Grada Preloga 204.67 kB
Obrazloženje Proračuna Grada Preloga za 2019. godinu, sa projekcijom za 2020. i 2021. godinu.pdf    Obrazloženje Proračuna Grada Preloga za 2019. godinu, sa projekcijom za 2020. i 2021. godinu 359.82 kB
Opći uvjeti isporuke usluge parkiranja.pdf    Opći uvjeti isporuke usluge parkiranja 163.63 kB
Opći uvjeti isporuke usluge ukopa.pdf    Opći uvjeti isporuke usluge ukopa 143.68 kB
Opći uvjeti isporuke usluge obavljanja dimnjačarskih poslova.pdf    Opći uvjeti isporuke usluge obavljanja dimnjačarskih poslova 149.16 kB
Opći uvjeti isporuke usluge javnih tržnica na malo.pdf    Opći uvjeti isporuke usluge javnih tržnica na malo 155.07 kB
Zapisnik Odbor za izbor i imenovanje.pdf    Zapisnik Odbor za izbor i imenovanje 216.88 kB
Zapisnik Odbor za društvene djelatnosti.pdf    Zapisnik Odbor za društvene djelatnosti 224.93 kB
Zapisnik Odbor za financije i proračun.pdf    Zapisnik Odbor za financije i proračun 235.07 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr