SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Odluke 11. sjednice Gradskog vijeća

26.03.2015
ODLUKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA RAZDOBLJE 2007. – 2015. GODINE NA PODRUČJU GRADA PRELOGA U 2014. GODINI

ODLUKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O RADU GKP PRE-KOM d.o.o. O GOSPODARENJU OTPADOM NA PODRUČJU GRADA PRELOGA U 2014. GODINI

IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA za razdoblje od 01. srpnja 2014. godine do 31. prosinca 2014. godine

ODLUKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA PRELOGA U 2014. GODINI

ODLUKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2014. GODINU

ODLUKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE

INFRASTRUKTURE ZA 2014. GODINU

ODLUKA o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Socijalnog plana Grada Preloga za 2014. godinu.

ODLUKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA PRELOGA U 2014. GODINI

ODLUKA o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Doma kulture Grada Preloga za 2014. godinu

ODLUKA o prihvaćanju Izvješća o poslovanju  Dječjeg vrtića Fijolica Prelog za 2014. godinu

ODLUKA o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Knjižnice i čitaonice Grada Preloga za 2014. godinu

ODLUKA o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Muzeja Croata insulanus Grada Preloga za 2014. godinu

ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA GRADA PRELOGA

ODLUKA O IZRADI II. IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA UREĐENJA DIJELA CENTRA U PRELOGU (Sl.gl.Međ.žup.br. 16/12 i 18/14)

ODLUKA o donošenju V. izmjena i dopuna  Detaljnog plana uređenja gospodarske zone u Prelogu – Sjever

Z A K L J U Č A K O PRODAJI ZEMLJIŠTA NA PODRUČJU GOSPODARSKE ZONE U PRELOGU - SJEVER

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr


Bilten

Pretplatite se na bilten:
Prijava Odjava